Dorpsraad in Pierenbode januari 2019

Op een zeer druk bezochte openbare dorpsraadvergadering op 19 november hebben we de nieuwe plannen van de dorpsraad gepresenteerd. We hebben al veel mooie en positieve reacties mogen ontvangen. Dat stimuleert enorm om vol energie door te gaan.

Visieplan

De komende weken gaan we volop aan de slag om het visieplan voor Steensel te gaan schrijven. Dit is een plan voor de komende 10 jaar waarin alle projecten staan beschreven die we op willen gaan pakken. Dit betreffen grote projecten zoals de nieuwe dorpsinrichting, maar dat kunnen ook kleinere initiatieven zijn. Dit visieplan is gebaseerd op de ‘oude’ DOP-plannen (DorpsOntwikkelingsPlan) en gaan we in januari toetsen met de verschillende werkgroepen van de dorpsraad (zoals Stinsels archief, natuur & educatie, zorg & welzijn, wonen). Daarna gaan we dit bespreken met de gemeente Eersel. Op basis van dit plan gaan we samen met de gemeente de planning en de budgetten bepalen voor de komende jaren. Eind januari hopen we dit visieplan te kunnen presenteren.

Eindhoven Airport

Er is inmiddels al een tweede bijeenkomst geweest van de proefcasus Eindhoven Airport. Tevens is er een challengegroep opgericht, die deze proefcasus gaat begeleiden. In deze groep zitten vertegenwoordigers van de omwonenden, het bedrijfsleven, de betrokken ministeries, Eindhoven Airport en enkele gemeentebesturen. De dorpsraad staat in nauw contact met enkele vertegenwoordigers van deze challengegroep, zodat het Steenselse belang goed behartigd wordt. Wilt u meer weten over de Proefcasus Eindhoven Airport, kijk dan op  https://proefcasus-eindhovenairport.nl/.

Steensel weer één dorp

Tijdens de presentatie hebben we aangegeven dat we de bezoekers van de openbare dorpsraadvergadering op de hoogte zouden houden via een nieuwsbrief. Hierbij hebben we echter onvoldoende rekening gehouden met de nieuwe privacywetgeving die in 2018 van kracht is geworden. Vandaar dat we hebben besloten om een website op te zetten waarin alle informatie zoals het dorpsinrichtingsplan, de presentaties en verslagen worden gepubliceerd. We hopen deze site eind januari beschikbaar te hebben, maar kunnen nog wel hulp gebruiken om deze site goed op te zetten. Meld je aan via dorpsraadsteensel@outlook.com wanneer je ons daarbij professioneel kunt ondersteunen. Tevens zullen we maandelijks in de Pierenbode over de voortgang publiceren.

Op 1 december jongstleden is de projectleider voor het project ‘Steensel weer één dorp’ begonnen bij de gemeente Eersel. We hopen in januari met de projectleider tot een planning te komen voor de eerste fase: Het ontwikkelen van een dorpsinrichtingsplan. Hierbij zullen de inwoners van Steensel nauw betrokken worden.

We merken al dat bij verschillende straten werkgroepen opgericht worden. Dat is natuurlijk een prima ontwikkeling. Alle input die deze werkgroepen leveren voor het totale dorpsinrichtingsplan is zeer welkom. De werkgroep zal natuurlijk echt actief worden, wanneer de betreffende straat gerenoveerd worden en dat kan voor sommige straten nog wel twee jaar duren.

Voor alle vragen, goede ideeën en opmerkingen stuur een bericht naar: dorpsraadsteensel@outlook.com.