Tonny Haegens nieuwe voorzitter

Per 1 januari 2019 heeft Tonny Haegens de voorzittershamer van de Dorpsraad Steensel overgenomen van Rob Hauser. Rob is vele jaren voorzitter geweest van de Dorpsraad, maar heeft vorig jaar aangegeven om na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 te stoppen met het voorzitterschap. Wij willen Rob nogmaals hartelijk danken voor deze jarenlange inzet en we zijn blij dat hij betrokken blijft bij het project ‘Steensel weer 1 dorp’. De afgelopen maanden heeft Patrik Bierens de voorzittersfunctie tijdelijk overgenomen. Patrik gaat zich weer volop richten op de werkgroep ‘Cultuur en historie’ en het schrijven van een tweede boek ‘Stinselse Croniecken’. Wij wensen Tonny veel succes met zijn nieuwe functie.