Dorpsraad in Pierenbode februari 2019

Buurtschouw verlichting

Op maandag 14 januari 2019 hebben leden van de Dorpsraad en enkele betrokken inwoners samen met twee ambtenaren van de Gemeente Eersel een buurtschouw over de verlichting gehouden. Hierbij is vooral gekeken naar de Eindhovenseweg buiten de rotondes. Ondanks het herplaatsen van de straatlantaarns is het op bepaalde stukken zowel richting Eersel als Veldhoven nog erg donker.

Naar aanleiding van deze buurtschouw gaat de Gemeente Eersel het volgende voorstel uitwerken:

  • Op het gedeelte Eindhovenseweg van Bussereind tot aan de ingang van de golfbaan zullen twee extra lantaarns geplaatst worden. Tevens zullen enkele masten verzet worden voor een gelijkmatigere spreiding van het licht;
  • Van de rotonde Knegselseweg tot aan huisnummer 90 worden de lichtmastafstanden opnieuw bekeken. Ook wordt er gekeken naar een sterkere verlichting met meer spreiding;
  • Richting Eersel zullen de zes lichtmasten die teruggeplaatst zijn voorzien worden van ledverlichting met een brede spreiding, zodat het fietspad beter verlicht wordt;
  • Ook de lichtmast net voorbij de rotonde Weverstraat zal van ledverlichting voorzien worden;
  • Tenslotte zal op het fietspad richting Knegsel aan de overkant van het viaduct nog een extra lantaarn geplaatst worden in een donkere bocht op het fietspad.

De gemeente heeft ons toegezegd om het plan eind januari gereed te hebben. Afhankelijk van de levertijd van de verlichting zal het dan nog ongeveer twee maanden duren voordat alles geïnstalleerd kan worden.

Eindhoven Airport

In deze Pierenbode staat een uitnodiging voor een openbare informatiebijeenkomst van de gemeente Eersel over de proefcasus Eindhoven Airport.  Hier zal de gemeente Eersel samen met deelnemers aan de proefcasus een toelichting geven op de toekomstige ontwikkelingen van Eindhoven Airport. Deze bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk en wordt gehouden op 30 januari om 19.30 uur in Gemeenschapshuis de Rosdoek in Wintelre (Kerkstraat 10). De informatiebijeenkomst wordt van harte aanbevolen.

Steensel weer één dorp

We hebben de afgelopen weken al vele mooie ideeën en suggesties mogen ontvangen. Bewoners kijken vooruit en nemen initiatief om het dorp weer één te maken. Hierbij wordt ook goed gekeken naar de historische contouren van Steensel en wordt actief naar mogelijkheden gezocht om Steensel mooier te maken. Dit is geweldig om te zien.

Vanuit de gemeente hebben we helaas iets minder nieuws ontvangen. De beoogde projectleider van dit driejarenplan heeft de opdracht terug gegeven vanwege veranderde persoonlijke omstandigheden. Gelukkig is inmiddels al wel een nieuwe projectleider aangesteld. Deze zal per 1 maart 2019 starten. Hierdoor zal de start van het project iets naar achteren geschoven worden. De voorbereidingen vanuit de Dorpsraad zoals het formeren van een stuurgroep en het opstellen van een visieplan voor Steensel 2020-2030 lopen wel gewoon door.

Website

Tijdens de openbare dorpsraadvergadering hebben we aangegeven dat we dorpsgenoten via de Pierenbode en een nieuwsbrief op de hoogte zouden houden. We hebben gemerkt dat we daarmee niet iedereen kunnen bereiken. Vandaar dat we besloten hebben om een website op te zetten, waarbij alle bewoners zelf de gewenste informatie op kunnen vragen. Per 1 februari zal de website www.dorpsraadsteensel.nl in de lucht gaan. In de maanden februari en maart zal deze site nog geoptimaliseerd worden. Naast informatie over de verschillende werkgroepen van de Dorpsraad, kunnen ook alle documenten zoals presentaties en plannen op deze site gevonden worden. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com.