Dorpsraad in Pierenbode maart 2019

Nieuwe voorzitter

Per 1 januari 2019 heeft Tonny Haegens de voorzittershamer van de Dorpsraad Steensel overgenomen van Rob Hauser. Rob is vele jaren voorzitter geweest van de Dorpsraad, maar heeft vorig jaar aangegeven om na de gemeenteraadverkiezingen van 2018 te stoppen met het voorzitterschap. Wij willen Rob hartelijk danken voor deze jarenlange inzet en we zijn blij dat hij betrokken blijft bij het project ‘Steensel weer 1 dorp’. De afgelopen maanden heeft Patrik Bierens de voorzittersfunctie tijdelijk overgenomen. Patrik gaat zich weer volop richten op de werkgroep ‘Cultuur en historie’ en het schrijven van een tweede boek ‘Stinselse Croniecken’. Wij wensen Tonny veel succes met zijn nieuwe functie..

Eindhoven Airport

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst van de gemeente Eersel over de proefcasus Eindhoven heeft de luchtverkeersleiding van het vliegveld een belangrijke toezegging gedaan. In navolging van de routewijziging in de nabijheid van Wintelre waarbij de  corridor waar binnen gevlogen mag worden aanzienlijk smaller is geworden, wil de luchtverkeersleiding dit tussen Steensel en Eersel ook gaan toepassen. Dit betekent dat vliegtuigen via een vaste route tussen Eersel en Steensel moeten gaan vliegen. In plaats van over Steensel dienen ze dan om Steensel heen te vliegen. Ook mogen ze pas verder richting Eersel de bocht in gaan zetten. Enkele maatschappijen zijn hier al mee aan het testen. Het is de bedoeling dat deze richtlijnen voor de zomer nog officieel worden vastgesteld. Wie meer informatie wil over de proefcasus Eindhoven Airport kan op 28 februari naar het Evoluon in Eindhoven, waar verkenner Pieter van Geel een toelichting zal geven over de onderzoeken die afgelopen maanden zijn uitgevoerd met betrekking tot de effecten van Eindhoven Airport op het milieu, de gezondheid van omwonenden en de economische gevolgen voor de regio. De bijeenkomst start om 19.30 uur, inschrijven kan via de site: www.proefcasus-Eindhovenairport.nl.

Steensel weer één dorp

De afgelopen periode zijn we volop bezig geweest met het samenstellen van de stuurgroep. Tevens zijn we mensen aan het benaderen die mee willen gaan werken in de projectgroep. In deze projectgroep zal een vertegenwoordiger uit iedere straat of buurtschap zitting nemen. Daarnaast willen wij in dit project ook enkele deelnemers die buiten het plangebied wonen, maar specifieke kennis of ervaring in kunnen brengen. Per 10 maart zal de projectleider van de gemeente Eersel beginnen in zijn nieuwe functie. We verwachten dat we dan snel kunnen starten met het project.

Ruud van den Bosch

Op zondag 3 februari is in het Genderdal in de buurt van de alpacaweilanden een bankje onthuld ter nagedachtenis aan Ruud van den Bosch. Ruud is enkele jaren lid geweest van de Dorpsraad en heeft zich in die tijd volop ingezet voor het behoud van de natuur en het buitengebied van Steensel. De beleidsplannen die Ruud jaren geleden heeft geschreven, worden nog steeds gebruikt voor het realiseren van plannen in met name het Gender- en Rundal. Zijn drie broers (waarvan er één toevallig over was vanuit de VS) en zus waren zichtbaar geroerd door dit gebaar. Het bankje is tot stand gekomen met behulp van de gemeente Eersel, de Dorpsraad en de natuurwerkgroep Steensel.

Website

Per 1 februari is onze website www.dorpsraadsteensel.nl in de lucht gegaan. In de komende maand zal deze site nog verder geoptimaliseerd worden. Naast informatie over de verschillende werkgroepen van de Dorpsraad, zijn ook alle documenten zoals presentaties en plannen op deze site te vinden. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com.