Dorpsraad in Pierenbode april 2019

Wonen

De gemeente Eersel gaat starten met de uitgifte van de laatste kavels in het woningbouwplan Boterbocht II in Steensel. In totaal is er in het plan nog ruimte voor 14 woningen, 5 woningen hiervan worden huurwoningen. Voor de overige 9 woningen is na overleg met de dorpsraad gekozen voor een ontwikkeling middels Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). CPO is een vorm van ontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouw-project en zodoende de volledige zeggenschap hebben. De kopers zullen zich verenigen in een stichting of vereniging die als opdrachtgever zal gaan optreden. Kortom: woningen voor en door Steenselnaren! De uit te geven kavels variëren qua oppervlakte tussen ±150 m2 en ±365 m2 en bestaan uit vier hoekwoningen, drie tussenwoningen en twee woningen type tweekapper.

Op 10 april 2019 organiseert de dorpsraad Steensel in samenwerking met de gemeente Eersel een informatieavond waarin meer uitgelegd wordt over CPO en de uit te geven kavels. De avond wordt georganiseerd in Congres- en Partycentrum Hotel Steensel en start om 20:00 uur. Na deze bijeenkomst zal de inschrijvingstermijn aanvangen.

Voor meer informatie over de kavels en de wijze van uitgifte kunt u contact opnemen met team vastgoed van de gemeente Eersel, telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0497-531300.

Steensel weer één dorp

De gemeente heeft inmiddels de projectleider aangesteld voor het project ‘Steensel weer 1 dorp’. Op maandag 25 maart gaan de leden van de Dorpsraad kennis maken met Frank van Meurs. Op deze avond komt de gemeente ook haar plannen toelichten met betrekking tot het participatieprogramma ‘Dorpen maken het verschil’. Het college van B&W wil de inwoners van de dorpskernen actiever gaan betrekken bij het ontwikkelen van beleid en nieuwe plannen voor hun dorpen. Dorpsraden mogen daarbij meer de regie gaan pakken. Op dit moment mag een dorpsraad alleen nog maar advies aan het college geven, wanneer de gemeente beleid ontwikkelt voor ‘hun’ dorp. Het college wil dit takenpakket van de dorpsraden gaan uitbreiden. De dorpsraden zouden ook zelf actief plannen moeten gaan ontwikkelen voor hun eigen gemeenschap. Daarnaast dienen zij keuzes te maken welke initiatieven zij willen gaan uitvoeren die door mensen uit hun eigen dorpsgemeenschap worden aangedragen. In de volgende Pierenbode volgt meer informatie over dit participatieprogramma.

Landelijke opschoondag

We horen/lezen steeds meer hoeveel plastic en ander zwerfafval er ligt in de natuur en op de straten. En ook hoe slecht dit is voor die natuur. Daarom doen we ook dit jaar weer mee met de Landelijke opschoondag waarbij we met knijper en vuilniszak in en rondom Steensel het zwerfafval willen opruimen. De gemeente zorgt voor knijpers, vuilniszakken en handschoenen. Deze dag vindt plaats op zaterdag 23 maart om 9.30 uur. We verzamelen voor bij de Hollekes. Aanmelden hoeft niet. We hopen dat er veel mensen komen meehelpen. We zijn uiterlijk om 12.00 klaar. Als je vragen hebt kun je contact opnemen met Ruud Kox, telefoon 0497-516896, e-mail Ruud.kox@hotmail.com Werkgroep Natuur en Buitengebied.

Website

Alle informatie is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Naast informatie over de verschillende werkgroepen van de Dorpsraad, zijn ook alle documenten zoals presentaties en plannen op deze site te vinden. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com.