Dorpsraad in Pierenbode mei 2019

Visieplan

Het eerste concept van het visieplan is gereed. Dit visieplan wordt momenteel door de diverse werkgroepen doorgenomen en eventueel aangepast. Tevens zal nog een activiteitenlijst per werkgroep toegevoegd worden. Dit betreffen concrete acties uit het visieplan die de komende maanden opgepakt kunnen worden.

Steensel weer één dorp

De gemeente is volop bezig met het opzetten van de organisatiestructuur voor het project ‘Steensel weer één dorp’. Hiervoor vindt veelvuldig overleg plaats met de Dorpsraad.

Op 6 mei 2019 wil de gemeente Eersel een toelichting geven over de projectaanpak. Projectleider Frank van Meurs gaat dan aangeven hoe de projectorganisatie eruit komt te zien en op welke wijze de Steenselse bevolking kan participeren binnen dit project. Het betreft voornamelijk een informatieavond over het proces en niet zo zeer over het bepalen van de eisen en wensen die de inwoners stellen aan de uiteindelijke inrichting van hun straat. Hier zullen nog aanvullende bijeenkomsten voor gepland worden.

De inwoners van Steensel zullen via een brief uitgenodigd worden door de gemeente. In deze uitnodiging staan de details vermeld zoals tijd en plaats waar de bijeenkomst wordt gehouden. Bij het drukken van de Pierenbode waren deze nog niet bekend. Wanneer deze bekend zijn, zullen deze op de site van de Dorpsraad gepubliceerd worden. U wordt van harte uitgenodigd om de start van dit grote project voor Steensel bij te wonen.

Buurtschouw

Op 1 april jongstleden hebben enkele leden van de Dorpsraad samen met medewerkers van de gemeente Eersel en vrijwilligers van het platform voor mensen met een beperking (PMB) een buurtschouw gehouden. Er zijn een vijftigtal verbeterpunten naar voren gekomen. De actielijst met deze punten wordt de komende weken opgepakt door de gemeente. De eerste veranderingen zoals het verbeteren van een plantsoen, het planten van een boom en het vervangen van stoeptegels, zijn inmiddels al uitgevoerd.

Dodenherdenking 4 mei

De jaarlijkse dodenherdenking van de gemeente Eersel vindt dit jaar plaats in Knegsel. Om 19.00 uur vangt de herdenkingsplechtigheid rond het thema ‘Kiezen in Vrijheid’ aan in MFA de Leenhoef, waar aansluitend om 19.30 uur de stille tocht naar de Kapel zal beginnen. Om 20.00 uur zal hier 2 minuten stilte in acht worden genomen en zullen er verschillende kransen worden gelegd.

Proefcasus Eindhoven Airport

Op donderdag 25 april presenteert Onafhankelijk Verkenner Proefcasus Eindhoven Airport, Pieter van Geel, zijn advies aan minister van Infrastructuur & Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. Diezelfde avond licht hij het advies toe tijdens de vierde publieke bijeenkomst in het Evoluon. U bent van harte uitgenodigd bij de toelichting aanwezig te zijn en daarna vragen te stellen. De avond duurt van 19.00 tot 20.30 uur. Inschrijven kan via www.proefcasus-eindhovenairport.nl

Website

Alle informatie is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Naast informatie over de verschillende werkgroepen van de Dorpsraad, zijn ook alle documenten zoals presentaties en plannen op deze site te vinden. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com.