Dorpsraad in Pierenbode juni 2019

Visieplan

Het eerste concept van het visieplan is inmiddels doorgenomen door alle werkgroepen. Alle feedback wordt de komende twee weken verwerkt. Vervolgens wordt het visieplan doorgestuurd naar een vijftigtal betrokken Steenselnaren om het plan door te nemen en eventueel aan te vullen. De verwachting is dat we eind juni een definitief visieplan kunnen presenteren. Mocht je geïnteresseerd zijn in het concept visieplan en graag een bijdrage willen leveren aan het optimaliseren van dit plan, stuur dan een mail naar dorpsraadsteensel@outlook.com. Het plan zal dan begin juni naar je toegestuurd worden.

Steensel weer één dorp

Op maandagavond 6 mei 2019 is het project ‘Steensel weer één dorp’ officieel van start gegaan. Onder zeer grote belangstelling heeft wethouder Kraaijeveld het spreekwoordelijke startschot gegeven. Daarna heeft projectleider Frank van Meurs uitgebreid het plan en de planning toegelicht. Belangrijkste mededeling van de avond is dat we het samen gaan doen en dat er veel inspraak verwacht wordt vanuit Steensel.

Op maandag 20 mei is de eerste werkgroep ‘Steensel weer één dorp’ gestart met het opstellen van de eisen en wensen die aan het gehele project gesteld gaan worden. Deze leidraad zal ook gebruikt worden als input voor de andere werkgroepen. In september gaat de werkgroep ‘Eindhovenseweg’ aan de slag en in november start de werkgroep ‘Frans van Nunenstraat’.

Aanmelden voor een werkgroep kan nog steeds via het mailadres van de Dorpsraad of via het mailadres: steenselweereendorp@eersel.nl. Zoals Frank van Meurs in zijn betoog al heeft aangegeven, deelname aan een werkgroep is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Van een deelnemer wordt minimaal verwacht dat deze 80% van de bijeenkomsten aanwezig kan zijn. Per werkgroep wordt er gestart met vier tot vijf bijeenkomsten.

De gemeente Eersel heeft ook een eigen website gelanceerd: www.eersel.nl/steenselweereendorp. Op deze site zijn alle presentaties terug te vinden. Tevens is het op deze site mogelijk om jezelf te abonneren op de nieuwsbrief en om jezelf aan te melden voor een werkgroep. We staan aan de vooravond van een historisch proces, zorg dat je erbij betrokken bent.

DNA workshop

Binnen de organisatie van de gemeente is gestart met een project om het DNA van de gemeente Eersel te gaan beschrijven. Dat kan op vele manieren zoals foto’s, voorwerpen, muziek of kleding. Alles is toegestaan. Het projectteam is vooral benieuwd naar de achterliggende verhalen. Het is de bedoeling om uiteindelijk een DNA-boek over Eersel te schrijven met deze verhalen. Dat boek weerspiegelt in woord en beeld het DNA van de gemeente Eersel en haar kernen. Wil je meewerken stuur dan een kort mailtje naar Nienke Veraa (n.veraa@eersel.nl). Er zal ook nog een workshop georganiseerd worden, maar vanwege het project ‘Steensel weer één dorp’ heeft de Dorpsraad aangegeven, dat deze workshop de komende weken niet zo goed in de planning past. Samen met de gemeente gaan we kijken naar een praktische oplossing.

AiREAS-project

De gemeente Eersel start in juni met een project voor het meten van de luchtkwaliteit binnen de gemeentegrenzen. Aanleiding zijn de resultaten van het GGD-onderzoek als onderdeel van de Proefcasus Eindhoven. Hierbij komt sterk naar voren dat de omwonenden van Eindhoven Airport zich ernstig zorgen maken over de verslechtering van de luchtkwaliteit. In Eindhoven-Noord is al gestart met het meten van de luchtkwaliteit via het AiREAS-project. Dit project zal de komende maanden ook uitgerold gaan worden in de kernen van de gemeente Eersel. De Dorpsraad is bij deze organisatie betrokken via de klankbordgroep ‘Dorpen-Zuid’ waarin alle dorpskernen van de gemeente vertegenwoordigd zijn. Namens Steensel nemen Patrik Bieren en Peter van den Berk deel aan deze klankbordgroep. Meer informatie over het AiREAS-project volgt nog de komende weken.

Website

Alle informatie is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Naast informatie over de verschillende werkgroepen van de Dorpsraad, zijn ook alle documenten zoals presentaties en plannen op deze site te vinden. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com.