Dorpsraad in Pierenbode juli 2019

Visieplan

De wijzigingen op het concept visieplan zijn inmiddels allemaal verwerkt. Alle feedback vanuit de werkgroepen is daarbij meegenomen. De volgende stap is om het visieplan door een vijftigtal betrokken Steenselnaren te laten doornemen. We proberen hierbij een zo’n goed mogelijke afspiegeling van de Steenselse gemeenschap te benaderen. Ook zullen wij diverse stichtingen en verenigingen aanschrijven. Graag ontvangen wij de feedback voor 15 juli 2019, zodat wij tijdens de zomerstop het visieplan definitief kunnen maken. Mocht je geïnteresseerd zijn in het concept visieplan en graag een bijdrage willen leveren aan het optimaliseren van dit plan, stuur dan een mail naar dorpsraadsteensel@outlook.com. Het plan zal dan zo snel mogelijk naar je toegestuurd worden. Het plan zal ook te downloaden zijn vanaf onze website: www.dorpsraadsteensel.nl.

Steensel weer één dorp

De eerste workshops van het project ‘Steensel weer één dorp’ zijn afgerond. De Dorpsraad was lichtelijk teleurgesteld in het aantal deelnemers dat zich had aangemeld voor deze workshops. Dit had wat hoger mogen zijn. Echter het enthousiasme en de betrokkenheid van de deelnemers heeft dit volledig gecompenseerd. Het zijn uiteindelijk leuke en interessante sessies geworden waar duidelijk naar voren is gekomen wat de kaders zijn van het project.

Er is veel informatie opgehaald over wat de inwoners van Steensel belangrijk vinden en wat zeker opgepakt dient te worden tijdens de renovatie van de Steenselse dorpskern. Tevens is er gekeken naar veranderende klimaatomstandigheden en wat de mogelijkheden zijn om Steensel duurzamer te maken.

Het resultaat van deze sessies zal op 1 juli 2019 gepresenteerd worden aan de werkgroep. Daarna zal deze leidraad verder uitgedragen worden richting de inwoners van Steensel. De leidraad dient tevens als uitgangspunt voor de overige werkgroepen. In september gaan we vervolgens aan de slag met de werkgroep ‘Eindhovenseweg’ en in november start de werkgroep ‘Frans van Nunenstraat’.

Blijf goed op de hoogte van de ontwikkelingen en meld je aan voor de nieuwsbrief via de website: www.eersel.nl/steenselweereendorp. Het is belangrijk dat we het samen doen, zorg er in ieder geval zelf voor dat je betrokken blijft. De trein is inmiddels gaan rijden, het is van belang dat je aanhaakt. De bestemming is een mooier, duurzamer en leefbaarder Steensel. Dat willen we toch met zijn allen!

DNA workshop

Op 17 juni is de workshop geweest om het DNA te bepalen van Steensel. Van de deelnemers hebben we vernomen dat het een boeiende workshop is geweest. Mooie discussies zijn er ontstaan tussen de verschillende generaties. Andere betrokkenen hebben hun bijdrage inmiddels via de mail aangeleverd. Dit kan overigens nog steeds. Wil je meewerken stuur dan een kort mailtje naar Nienke Veraa (n.veraa@eersel.nl) van de gemeente Eersel. Het is de bedoeling om uiteindelijk een DNA-boek over de gemeente Eersel te schrijven met verhalen die typisch zijn voor deze dorpen. Dat boek weerspiegelt in woord en beeld het DNA van de gemeente Eersel en haar kernen. Heb je dus nog een mooi verhaal en bijbehorend voorwerp of foto, schroom dan niet om met Nienke contact op te nemen.

AiREAS-project

Op 20 juni heeft wethouder Eric Beex de aftrap gedaan van het AiREAS-project. Dit project gaat de luchtkwaliteit meten binnen de gemeentegrenzen. Aanleiding zijn de resultaten van het GGD-onderzoek als onderdeel van Proefcasus Eindhoven Airport. In eerste instantie zal er een proefperiode gestart worden met twee deelnemers uit iedere kern. Tevens zal er een grotere meetinstallatie geplaatst worden in het dorp medio juli. De exacte locatie zijn we nog aan het bepalen. We willen in de metingen zoveel mogelijk meenemen: Vliegverkeer, A67 en Eindhovenseweg. Eind van het jaar verwachten we dat de eerste resultaten gepresenteerd gaan worden. Het verzamelen van de data is stap één, het vervolgens koppelen aan andere data zoals weersinvloeden, verkeerspreiding en incidenten (zoals branden) wordt stap twee.

Website

Alle informatie is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Naast informatie over de verschillende werkgroepen van de Dorpsraad, zijn ook alle documenten zoals presentaties en plannen op deze site te vinden. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com.