Presentatie leidraad Steensel weer één dorp

Maandagavond 2 september jongstleden is de leidraad Steensel weer één dorp aangeboden aan wethouder Steven Kraaijeveld tijdens een bijeenkomst in de Höllekes. De leidraad is in vier avonden door de deelnemers van de werkgroep Steensel weer één dorp onder begeleiding van de gemeente opgesteld. In de leidraad zijn vanuit verschillende invalshoeken de succesfactoren om Steensel weer één dorp te maken opgenomen. Ook is een overzicht opgesteld van de technische kaders en de ambities voor Steensel. De leidraad en de technische kaders vullen elkaar goed aan. Beide documenten zijn te vinden op de website www.eersel.nl/steenselweereendorp. Maandagavond na de presentatie is de werkgroep op basis van de leidraad verder gegaan met het proces om een globaal inrichtingsplan voor de Eindhovenseweg op te stellen.