Document leidraad Steensel weer 1 dorp

Op maandagavond 4 september 2019 zijn twee documenten gepresenteerd: De leidraad Steensel weer één dorp en de technische kaders en ambities die behoren bij de leidraad Steensel weer één dorp.Beide documenten zijn via onderstaande links op te halen:

De documenten worden geopend in OneDrive. Van daaruit kan met de optie ‘Download’ de documenten gekopieerd worden voor eigen gebruik.