Bevrijdingsmonument Steensel

Op 19 september 2019 was het precies 75 jaar geleden dat Steensel werd bevrijd door de 53rd Welsh Division. Ter gelegenheid daarvan heeft het Stinsels Archief op deze dag een monument opgericht om deze bijzondere gebeurtenis te herdenken. Het monument staat bij de ingang van de Luciatoren, direct naast het toegangshek.

Het monument bestaat uit een tweetal marmeren platen omgeven door natuurstenen. Op de liggende dekplaat staat de volgende tekst:

“Steensel bevrijd, 19 september 1944 door 53rd Welsh Division” (met het logo van deze divisie). Direct daaronder staat de Engelse tekst: “To those who deserve to be eternally remembered”. Dit is een tekst die de Welsh Division zelf geplaatst heeft op het herdenkingsmonument voor hun gevallen kameraden in Den Bosch.

Met de tekst op de andere plaquette die in het muurtje is verwerkt, willen we alle slachtoffers herdenken van de Tweede Wereldoorlog en voor allen die hebben gestreden voor onze vrijheid op buitenlandse missies. Op deze tweede marmeren plaat staat de tekst:

“Ter nagedachtenis aan allen die vielen voor onze vrijheid, hier en in den vreemde. Zij verdienen het om eeuwig herinnerd te worden”. Deze laatste regel is de vertaling van de Engelse tekst die op de dekplaat staat.

Vanaf nu willen we ieder jaar in Steensel op 19 september stil staan bij het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. We willen de slachtoffers van oorlogsgeweld herdenken en tevens vieren dat we in vrijheid mogen en kunnen leven. Dit zullen we ook op 4 en 5 mei doen tijdens de landelijke Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.

Tijdens deze herdenkingsdagen zullen op het monument de Brabantse vlag en de vlag van Wales geplaatst worden. Voor de Engelse slachtoffers zal er ook een krans met poppies (klaprozen) neergelegd worden.

Op maandag 23 september 2019 heeft burgemeester Wim Wouters bij zijn kennismakingsbezoek aan Steensel het monument officieel onthuld.

Namens het Stinsels Archief willen we graag Atelier Lamier hartelijk bedanken voor het ontwerpen en graveren van de plaquettes. Tevens willen we de families Ambrosius, Meurs en Bierens hartelijke bedanken voor het doneren van diverse materialen. Tenslotte een speciaal woord van dank aan Jan Bierens en Jan Willems die het monument hebben gemaakt.

Welsh Division monument gelegen bij de ingang Luciatoren in Steensel