Dorpsraad in de Pierenbode november 2019

Visieplan

Op maandag 23 september 2019 heeft burgemeester Wouters tijdens zijn kennismaking met Steensel het definitieve visieplan van de Dorpsraad in ontvangst genomen. Op onze site staat de link vermeld om het visieplan zelf te kunnen downloaden. We hebben besloten om het visieplan niet te printen en vervolgens huis-aan-huis te verspreiden. Dit zou hoge kosten met zich meebrengen en een grote kans dat inwoners het visieplan digitaal willen lezen op hun telefoon of tablet. Dit geld kunnen we beter besteden aan één van de activiteiten die in het plan genoemd worden.

Het visieplan is te downloaden via onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Wilt u een exemplaar via de mail ontvangen, stuur dan een mailtje naar dorpsraadsteensel@outlook.com. In de Höllekes ligt een inkijkexemplaar in de boekenkast waar normaal gesproken ook de Pierenbode ligt.

Openbare dorpsraadvergadering

Op maandag 13 januari 2020 zal er weer een openbare dorpsraadvergadering gehouden worden om 20.00 uur in de Höllekes. Er is gekozen om deze vergadering pas in januari te houden omdat dan de eerste drie workshops van Steensel weer één dorp zijn gehouden (Algemene leidraad, Eindhovenseweg en Frans van Nunenstraat).

Er zullen twee belangrijke onderwerpen op de agenda staan: Ten eerste geven we een toelichting op het visieplan en de bijbehorende acties. Ten tweede geeft de projectleider van het project ‘Steensel weer één dorp’ een update van de uitgevoerde activiteiten en zal de planning van de komende maanden getoond worden. Zet 13 januari dus alvast in de agenda.

Steensel weer één dorp

De werkgroep van de Eindhovenseweg is de afgelopen weken bezig geweest om een basisconcept neer te zetten voor de inrichting van deze straat. Ondanks dat er behoorlijke vraagstukken op tafel liggen, is de sfeer tijdens de workshops erg goed en constructief. Complimenten aan allen die daaraan bijgedragen hebben. Het basisconcept biedt al voldoende aanknopingspunten zodat in november met de werkgroep van de Frans van Nunenstraat gestart kan worden. Dit zal de eerste straat worden waar een definitief ontwerp voor gemaakt gaat worden. De uitvoerings-werkzaamheden zullen in 2020 al plaats gaan vinden. Wilt u continue op de hoogte blijven van het project, meld u dan aan voor een nieuwsbrief op de site: https://www.eersel.nl/inwoners/steensel-weer-een-dorp_48242/.

Eindhoven Airport

Het is u wellicht opgevallen dat er weer meer vliegtuigen over dan om Steensel heen vliegen. Vooral in drukke periodes wordt nogal eens de bocht afgesneden. Dit scherper draaien levert ook nog eens meer geluidsoverlast op. We krijgen regelmatig vragen van inwoners wat ze daar aan kunnen doen. In het adviesrapport van Pieter van Geel wordt voorgesteld om de metingen van overlast anders te gaan verrichten, maar op dit moment wordt er alleen gestuurd op het aantal klachten dat binnenkomt. Vanuit Steensel komen er relatief weinig klachten binnen, vandaar dat er sneller besloten wordt om voor deze route te kiezen. Wanneer een vliegtuig echter te laag over komt of u ervaart (geluids)overlast stuur dan vooral een melding via de site: www.samenopdehoogte.nl.  Via het menu linksboven kunt u direct een melding aanmaken. U hoeft alleen uw naam- en adresgegevens in te vullen en wat voor overlast u ervaart. Natuurlijk zullen wij er samen met de overleggroep vanuit de gemeente Eersel voor proberen te zorgen dat Eindhoven Airport gaat meten op daadwerkelijke vliegbewegingen en niet meer gebaseerd op prognoses en klachten.

Website

Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Naast informatie over de verschillende werkgroepen van de Dorpsraad, zijn ook alle documenten zoals presentaties en plannen op deze site te vinden. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com.