Inrichtingsplan Eindhovenseweg gereed

Inrichtingsplan Eindhovenseweg

De werkgroep Eindhovenseweg heeft tijdens de bijeenkomst van 21 oktober de laatste aanvullingen meegegeven op het inrichtingsplan van de Eindhovenseweg. De aanvullingen zijn door de gemeente verwerkt tot een definitief inrichtingsplan. Het inrichtingsplan geeft een compleet beeld van de toekomstige inrichting van de Eindhovenseweg. Tijdens de ontwerpfase wordt dit plan verder uitgewerkt, maar de grote lijnen zijn hiermee vastgesteld.

De inrichtingsvisie van de bewoners van de Eindhovenseweg is tot stond gekomen door gezamenlijk de punten uit de leidraad ‘Steensel weer één dorp’ concreet een plekje te geven in de Eindhovenseweg. Deze punten zijn door de werkgroep getoetst aan alle mogelijke inrichtingsvarianten. Uiteindelijk werden 2 inrichtingsvarianten het best beoordeeld. De voor- en nadelen van deze 2 varianten zijn in een nieuwe werksessie uitvoerig besproken met de werkgroep waarbij ook enkele raadsleden kort aanwezig waren. De werkgroep heeft uiteindelijk met grote meerderheid 1 variant gekozen. Deze variant is in de laatste werksessie verder aangescherpt tot het inrichtingsplan Eindhovenseweg. Het inrichtingsplan is continue door de gemeente getoetst op de technische kaders en ambities en voldoet aan onze randvoorwaarden.

Ben je benieuwd naar het resultaat? Kijk op www.eersel.nl/steenselweereendorp. Hier vind je ook de eerder opgeleverde leidraad ‘Steensel weer één dorp’.

Vervolg Steensel weer één dorp

De werkgroepen Frans van Nunenstraat, Heuveleind, Korte Kerkstraat en de Joseph Schulteweg gaan vanaf januari een eigen inrichtingsplan opstellen. Deze inrichtingsplannen worden getoetst aan de leidraad ‘Steensel weer één dorp’ en het inrichtingsplan Eindhovenseweg. Vervolgens worden deze verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Uitvoering bodemonderzoek

Eind november tot begin december zal de firma Bodex het bodemonderzoek in de Frans van Nunenstraat, Heuveleind, Korte Kerkstraat en de Joseph Schulteweg uitvoeren. Met het bodemonderzoek kunnen we de kwaliteit van de vrijkomende grond en wegfundering bepalen. We verwachten geen ernstige vervuilingen.  Een bodemonderzoek is gewoon vereist voor het uitvoeren van graafwerkzaamheden straks bij het vervangen van de riolering. Het onderzoek wordt uitgevoerd door 2 personen met een handboor het zijn dus geen grootschalige werkzaamheden. De overlast die kan ontstaan door de uitvoering van het bodemonderzoek is daarmee beperkt.

Aanmelden nieuwsbrief

De gemeente communiceert regelmatig over de voortgang van het project ‘Steensel weer één dorp’ via diverse kanalen, bv De Hint, Facebook, website etc. Wilt u volledig op de hoogte zijn van de voortgang van het project Steensel dan adviseren we u aan te melden voor de digitale nieuwsbrief. We versturen maandelijks een nieuwsbrief met de laatste informatie over het project ‘Steensel weer één dorp’. Inwoners die zich willen aanmelden voor de nieuwsbrief kunnen zich via het formulier op www.eersel.nl/steenselweereendorp aanmelden.

Start werkgroepen januari 2020

We willen nogmaals uw aandacht vragen voor de aanpassing van de datums van de werkgroepen. Gezien het positieve verloop van het proces in de werkgroepen ‘Steensel weer één dorp’ en de Eindhovenseweg heeft de gemeente gekozen om de werkgroepen Korte Kerkstraat en Joseph Schulteweg eerder te laten plaatsvinden. De werksessies vinden parallel plaats met de werkgroep Frans van Nunenstraat. Met deze keuze kunnen we de processen en de samenhang tussen de straten beter op elkaar afstemmen.

Datums voor bijeenkomsten in 2020 werkgroep Frans van Nunenstraat + Heuveleind

  • maandagavond 6 januari 2020
  • maandagavond 27 januari 2020
  • maandagavond 17 februari 2020

Datums voor bijeenkomsten in 2020 werkgroep Korte Kerkstraat

  • woensdagavond 15 januari 2020
  • maandagavond 3 februari 2020
  • maandagavond 2 maart 2020

Datums voor bijeenkomsten in 2020 werkgroep Joseph Schulteweg

  • maandagavond 20 januari 2020
  • maandagavond 10 februari 2020
  • maandagavond 9 maart 2020

Alle werksessies zijn in De Höllekes van 20:00 tot 22:00 uur

Inwoners die zich willen aanmelden voor een werkgroep zijn nog altijd van harte welkom en kunnen zich via het formulier op www.eersel.nl/steenselweereendorp aanmelden.