Brief Dorpsraad nav het voornemen om kerk in Steensel te sluiten

De Dorpsraad Steensel heeft een brief gestuurd naar het parochiebestuur van R.K. Parochie Sint-Willibrordus in Eersel naar aanleiding van het voornemen om de kerk in Steensel te sluiten.

Hierbij hebben we aangegeven dat de inwoners van Steensel het belangrijk vinden dat de kerk een publiek maatschappelijke herbestemming krijgt. In ons visieplan geven wij aan dat het goed mogelijk is om een dorpshuis in combinatie met een gebedshuis te ontwikkelen. Het kerkplein kan dan uitgroeien tot het nieuwe dorpshart van Steensel.

Tevens hebben we aangegeven dat het kerkelijk erfgoed in Steensel dient te blijven. We hebben voorgesteld om een permanente kapelfunctie op een gedeelte van het gebouw in te stellen. Op dat moment kunnen de kunstvoorwerpen tentoongesteld blijven worden, kunnen inwoners van Steensel nog hun geloof in het eigen dorp kunnen belijden en kunnen we ook na 600 jaar nog pelgrims naar Sint-Lucia ontvangen.

De brief is te downloaden via deze link: Brief parochiebestuur