Dorpsraad in Pierenbode januari 2020

Openbare dorpsraadvergadering

Noteer alvast in je agenda dat op maandag 13 januari 2020 weer een openbare dorpsraadvergadering gehouden wordt om 20.00 uur in de Höllekes. Er staan belangrijke onderwerpen op de agenda. Eerst zal een toelichting gegeven worden op het visieplan van de Dorpsraad. Hierbij zal vooral de nadruk gelegd worden op de activiteiten die reeds opgepakt zijn. Daarnaast zal projectleider Frank van Meurs een presentatie geven over het project ‘Steensel weer één dorp’. Tijdens de presentatie zullen de leidraad en de kaders van het project toegelicht worden. Tevens zal het inrichtingsplan van de Eindhovenseweg besproken worden. Er zal volop ruimte zijn voor het stellen van vragen en het inbrengen van goede ideeën.

Steensel weer één dorp

In deze Pierenbode staat een stuk geschreven door de gemeente Eersel over het project ‘Steensel weer één dorp’. In januari starten een drietal nieuwe werkgroepen: Frans van Nunenstraat (inclusief Heuveleind), Korte Kerkstraat en Joseph Schulteweg. Vooral voor de werkgroepen van de Korte Kerkstraat en Joseph Schulteweg worden nog deelnemers gezocht. Schroom dus niet en sluit u aan bij deze werkgroepen. Het kost u ongeveer drie avonden in januari en februari om mee te praten over de inrichting van uw eigen straat. Aanmelden voor een werkgroep kan via de site: www.eersel.nl/steenselweereendorp.

Tijdens gesprekken in het dorp merken we vaak, dat nog niet iedereen op de hoogte is van de ontwikkelingen van het project ‘Steensel weer één dorp’. De gemeente Eersel stuurt vrijwel maandelijks een nieuwsbrief rond met de belangrijkste informatie. We hopen dat veel meer mensen in Steensel zich voor deze nieuwsbrief willen gaan aanmelden. U hoeft dan niets meer te missen van de actuele ontwikkelingen binnen het project. Het project is in volle gang en we gaan er de komende jaren allemaal mee te maken krijgen. Doe dus vooral mee, zodat we met zijn allen van Steensel weer één dorp kunnen maken. Een dorp waar we met zijn allen trots op kunnen zijn. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op de website: www.eersel.nl/steenselweereendorp. Op deze site kunt u ook alle documenten terugvinden zoals de leidraad van het project en het inrichtingsplan van de Eindhovenseweg.

Kerk

De Dorpsraad heeft een brief gestuurd naar het Parochiestuur van de Parochie Samen Willibrordus naar aanleiding van het besluit om de Sint-Luciakerk van Steensel te gaan sluiten. Hierbij hebben we aangegeven dat we de maatschappelijke functie van het kerkgebouw(zoals in het bestemmingsplan beschreven) willen behouden. Eveneens willen we dat er een permanente kapelfunctie komt op een gedeelte van het gebouw. Hierdoor kan de Luciaverering ook na meer dan 500 jaar in Steensel blijven bestaan. Tevens bieden we de huidige kerkbezoekers nog de mogelijkheid om samen te komen om te bidden, te zingen en misschien wel het meest belangrijke om elkaar nog te blijven ontmoeten. Ook vinden we dat het cultureel erfgoed, zoals de beelden en kunstvoorwerpen in Steensel thuishoren en niet naar Eersel verplaatst mogen worden, zoals de pastoor in zijn betoog heeft geopperd.

Inmiddels heeft het Parochiebestuur, de gemeente Eersel, Dorpsraad Steensel en stichting Gemeenschapshuis de Höllekes hun intentie uitgesproken om een serieus onderzoek te doen, naar de mogelijkheden om het kerkgebouw een herbestemming als dorpshuis te kunnen geven. Hierbij wordt gekeken naar de functionaliteit die momenteel beschikbaar is voor de verschillende verenigingen. Tevens zal er gekeken worden naar nieuwe mogelijkheden en kansen. De brief aan het Parochiebestuur is terug te vinden op onze website.

Website

Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Naast informatie over de verschillende werkgroepen van de Dorpsraad, zijn ook alle documenten zoals presentaties en plannen op deze site te vinden. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com.