Dorpsraad in de Pierenbode februari 2020

Openbare dorpsraadvergadering

De openbare dorpsraadvergadering van maandag 13 januari jongstleden is erg goed bezocht. We hebben zelfs nog extra stoelen bij moeten zetten om iedereen van een zitplaats te voorzien. Fijn om te constateren dat zoveel dorpsbewoners betrokken zijn bij hetgeen er in onze gemeenschap speelt.

Bij de binnenkomst van de zaal lag een presentielijst. Deze is massaal ingevuld. Op deze lijst was het ook mogelijk om uw e-mailadres achter te laten wanneer u het visieplan zou willen ontvangen. We hadden er echter niet op gerekende dat daar zo massaal gebruik van zou worden gemaakt. Daarnaast zijn een groot aantal van de e-mailadressen niet goed te lezen en krijgen wij een foutmelding bij het verzenden van de mail.

Daarom willen wij u vragen om het visieplan zelf te downloaden vanaf onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Op de home pagina blijft heel de maand het nieuwsbericht staan met een link om het visieplan te downloaden. De lezers die de Pierenbode digitaal lezen, kunnen de volgende link al gebruiken: Visieplan.

Mocht het niet lukken of weet u niet hoe het document moet downloaden, stuur dan een berichtje aan dorpsraadsteensel@outlook.com en dan zullen we u alsnog het visieplan per mail toezenden.

Nieuwe leden Dorpsraad

Tijdens de openbare dorpsraadvergadering is aan de aanwezigen toestemming gevraagd om Susanne Vonk en Lenie Meurs officieel toe te laten treden tot de Dorpsraad. De volledige vergadering is akkoord gegaan, zodat de Dorpsraad momenteel uit een tiental leden bestaat. De werkzaamheden zijn als volgt verdeeld (op alfabetische volgorde): Patrik Bierens (Cultuur en Historie, Communicatie), Ruud Coppens (Duurzaamheid en Innovatie), Tonny Haegens (Voorzitter), Hein van Hout (Dorpsinrichting en Verkeer), Marc Keeris (Wonen en Werken), Ruud Kox (Natuur en Buitengebied), Lenie Meurs (Secretariaat), Rinze van Oorschot (Penningmeester, Duurzaamheid en Innovatie), Arnold Romeijnders (Welzijn en Zorg), Susanne Vonk-Stravens (Jongeren)

Steensel weer één dorp

In de Höllekes komt het inrichtingsplan van de Eindhovenseweg te hangen. Inmiddels zijn de eerste workshops van de Frans van Nunenstraat, Korte Kerkstraat en Joseph Schulteweg al geweest. Wij krijgen positieve reacties van de deelnemers hoe het proces loopt. In maart zullen de inrichtingsplannen van deze straten gepresenteerd worden in een voor iedereen openbare bijeenkomst. De datum en uitnodiging zullen spoedig volgen. De verwachting is dat de uitvoering van de werkzaamheden gaan starten na de bouwvakvakantie. Blijf goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van het project ‘Steensel weer één dorp’ en meld u aan voor de nieuwsbrief via de website:  www.eersel.nl/steenselweereendorp. Op deze site kunt u ook alle documenten terugvinden zoals de leidraad van het project en het inrichtingsplan van de Eindhovenseweg.

Website

Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Naast informatie over de verschillende werkgroepen van de Dorpsraad, zijn ook alle documenten zoals presentaties en plannen op deze site te vinden. De presentatie die getoond is tijdens de openbare dorpsraadvergadering is ook op deze site te vinden. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com of aan één van de leden van de Dorpsraad.