Dodenherdenking 4 mei 2020

Bevrijdingsmonument Steensel, gelegen bij de ingang Luciatoren

De algemene Dodenherdenking op 4 mei 2020 van de gemeente Eersel zal in Steensel plaats vinden. De herdenking begint om 19.00 uur in de kerk. Hier zullen enkele lezingen gehouden worden, afgewisseld met prachtige muziek van onze fanfare. Ook Sidanza zal een mooie dans opvoeren.

Om 19.45 uur gaan we onder leiding van het Sint-Luciagilde in plechtige optocht naar de Luciatoren waar we om 20.00 uur twee minuten stilte in acht nemen, het Wilhelmus zal klinken en nog enkele korte toespraken worden gehouden. In defilé lopen we dan naar het oorlogsmonument op het kerkhof waar bloemen neergelegd kunnen worden en kaarsjes kunnen worden aangestoken. We hopen op een grote opkomst vanuit de Steenselse bevolking en we zouden het erg op prijs stellen wanneer veel inwoners de Nederlandse vlag halfstok willen hangen vanaf 18.00 uur.