Dorpsraad in de Pierenbode maart 2020

Eindhoven Airport

Tijdens de openbare dorpsraad is een korte toelichting gegeven op de nieuwe vergunning die verleend is aan Eindhoven Airport. In de lokale weekbladen heeft Eindhoven Airport hier ook over geïnformeerd. Helaas hebben ze daar niet het hele verhaal verteld.

In de aanvraag van de vergunning heeft Eindhoven Airport ook een verruiming gevraagd van de starttijden in de ochtend. In plaats van maximaal vier vluchten tussen 7 en 8 uur, kan dit oplopen tot acht civiele vluchten waarvan zes voor 7.30 uur. De zondagsrust wordt hier niet in acht genomen, want daar is ook een verruiming voor aangevraagd. We praten hier over gemiddelden per jaar, dus het kan zijn dat in drukke periodes het aantal nog overschreden gaat worden.

In het voorjaar wordt de route tussen Eersel en Steensel geëvalueerd. Wij hebben aangegeven dat het zeer gewenst is om Steensel heen te vliegen in plaats van erover. We zullen dit nogmaals kenbaar maken bij het COVM (Commissie Overleg Voorlichting & Milieu). We houden u op de hoogte.

Mocht u overlast ervaren stuur dan gerust een melding naar Eindhoven Airport via www.samenopdehoogte.nl. Dit doen ze in Eindhoven-Noord ook, terwijl daar maar 30% van de vluchten over heen gaan. Gezien de statistieken van de meldingen lijkt dat eerder 70% te zijn.

Steensel weer één dorp

De werkgroepen van de Frans van Nunenstraat, Heuveleind, Korte Kerkstraat en Joseph Schulteweg zijn sinds januari hard aan het werk om te komen tot een goed voorontwerp. Op maandagavond 23 maart vindt de presentatie plaats van het voorlopige ontwerp van deze vier straten. Zet deze avond alvast in uw agenda. Tijdens deze inloopavond kunnen de plannen bekeken worden en kunnen nog details worden aangepast. Daarna wordt het definitieve ontwerp opgesteld en kan na de zomervakantie begonnen worden met het eerste project van ”Steensel weer één dorp”. Blijf goed op de hoogte van het project en meld u aan voor de nieuwsbrief via website:  www.eersel.nl/steenselweereendorp. Op deze site kunt u ook alle documenten terugvinden zoals de leidraad van het project en het inrichtingsplan van de Eindhovenseweg. Een grote afbeelding van dit plan hangt overigens ook in de foyer van de Höllekes.

Riethovenseweg

Op de Riethovenseweg zijn de eerste verkeersremmende maatregelen aangebracht tijdens het groot onderhoud van het asfalt. Er zijn rode fietsbanen in het wegdek aangelegd. In het voorjaar wanneer de weeromstandigheden beter zijn, wordt de belijning nog aangebracht. Tevens zal dan gestart worden met aanvullende maatregelen om de veiligheid op de Riethovenseweg verder te vergroten.

Speelbos

De werkgroep ‘Natuur & Buitengebied’ heeft een speelbos gerealiseerd aan het Kerkdijkje. De lage begroeiing is weggehaald en er is een klimboom gerealiseerd. Verder liggen er nog voldoende takken om hutten te kunnen maken. Ook zijn de vogelhuisjes hier opgehangen die tijdens de Stinselse Kwis zijn gemaakt als eerbetoon aan Frans Huijbers. We hopen dat vele (jongere) inwoners van Steensel gebruik gaan maken van het speelbos.

Website

Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Het visieplan is nog steeds te downloaden. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com of aan één van de leden van de Dorpsraad.