Dorpsraad in de Pierenbode mei 2020

Corona

Voorzichtig horen we de eerste positieve geluiden over de verspreiding van het Coronavirus. De ziekenhuizen lijken de grote toestroom op de Intensive Care centra onder controle te kunnen houden en de aantallen ziekenhuisopnames lijken te dalen. Maar helaas zijn we er nog lang niet. Het is een marathon die we momenteel lopen en bepaalde maatregelen kunnen nog lang blijven voortbestaan. Ook in Steensel hebben al diverse mensen het Coronavirus onder de leden gehad, waarbij sommigen erg veel last hebben gehad van de ziekteverschijnselen. Het blijkt wel dat het niet zomaar een griepje is.

Gelukkig zien we ook mooie dingen ontstaan zoals een enorme saamhorigheid in ons dorp. Mensen die boodschappen voor elkaar doen en elkaar vooruit helpen met de tuin. Een wekelijks kwisboek om het weekend puzzelend door te komen. Mensen die kaartjes en bloemen geven aan mensen die het moeilijk hebben in deze periode. Buiten zijn er nog nooit zoveel hartjes op de stoep getekend.

Het is rustig op straat en mensen houden goed afstand. We houden ons goed aan de voorschriften. Hierdoor kunnen ook onze senioren veilig een blokje om lopen, zodat ze in conditie kunnen blijven. Het is belangrijk dat wij blijven zorgen voor de kwetsbaren in onze samenleving. Het is een kwestie van een lange adem, maar we gaan het met zijn allen volhouden. Alleen samen krijgen we deze crisis  onder controle. Hou vol!

Steensel weer één dorp

Het project ‘Steensel weer één dorp’ gaat ondanks de beperkende maatregelen wel gewoon door. Het plan voor de straten Frans van Nunenstraat, Heuveleind, Korte Kerkstraat en Joseph Schulteweg staat inmiddels op de projectsite van de gemeente Eersel: www.eersel.nl/steenselweereendorp. Iedereen die geabonneerd is op de nieuwsbrief is hier al over geïnformeerd. Tevens is er een erg mooie 3D animatie gemaakt van hoe de straten er uit komen te zien. Ook dit filmpje is via bovengenoemde site op te vragen of via Youtube wanneer je zoekt op de titel: 3D visualisatie Voorlopig Ontwerp Steensel weer één dorp fase 1. (Voor degene die de digitale versie van de Pierenbode lezen, klik op deze hyperlink). Verder is de gemeente bezig om een aannemer te selecteren die de werkzaamheden in het najaar kan gaan uitvoeren. Mochten er naar aanleiding van de presentatie of het ontwerp nog vragen zijn, dan kunnen deze altijd gesteld worden aan de projectleider van het project, de heer Frank van Meurs (0497-531300 of via de mail: steenselweereendorp@eersel.nl.

Eindhoven Airport

Velen zullen gemerkt hebben dat de luchtkwaliteit de afgelopen weken enorm is verbeterd. Er wordt nauwelijks nog gevlogen vanaf Eindhoven Airport en ook op de A67 is het verkeer drastisch afgenomen. Deze verbetering is duidelijk zichtbaar in de cijfers van de meetapparatuur. Zoals in de vorige Pierenbode aangeven, zal de gemeente op korte termijn de bevindingen publiceren. Verder is er naar aanleiding van het advies van Pieter van Geel een nieuw plan ontwikkeld voor de permanente overlegstructuur Eindhoven Airport. Uit het tussenrapport blijkt dat de omwonenden nog te weinig inbreng hebben en dat de structuur nog steeds erg versnipperd is. Hierdoor is van een efficiënt overleg geen sprake. Het tussenrapport is dan ook terug naar de tekentafel gestuurd.

Pastorietuin

De eerste werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd in de pastorietuin. De volgende stap is om de trottoirbanden van het pad te plaatsen. Daarna zal het zwart zand wat er nu nog op hopen ligt verder verdeeld worden over de tuin. Bij het plaatsen van de banden moeten we de huidige coronamaatregelen in acht nemen. We zullen een creatieve oplossing moeten vinden om 1,5 meter uit elkaar een trottoirband te kunnen leggen. Ook hier zal gelden dat de aanhouder wint. We houden vol.

Wild crossen

Het is menigeen een doorn in het oog, dat er in de bossen nog steeds met motoren en zelfs met auto’s gecrost wordt. De Dorpsraad van Steensel is in overleg getreden met de overige dorpsraden om tot gemeenschappelijke en creatieve oplossingen te komen. Ook bij onze buurdorpen zorgt dit voor overlast. Alleen met een gemeenschappelijke aanpak kunnen we de overlast beperken. We dienen te voorkomen dat de oplossing voor het ene dorp aanvullende overlast veroorzaakt in het andere dorp.

Digitaal

De Dorpsraad van Steensel probeert haar werkzaamheden zoveel mogelijk uit te voeren. De maandelijkse vergaderingen zullen online plaatsvinden zolang dat noodzakelijk is. Natuurlijk hopen we dat wij weer snel in de Höllekes terecht kunnen. Dat zou betekenen dat ook anderen weer terug kunnen keren naar onze gemeenschappelijke huiskamer.

Website

Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com of aan één van de leden van de Dorpsraad.