Dorpsraad in de Pierenbode juni 2020

Corona

De coronamaatregelen worden in Nederland steeds meer versoepeld. Inmiddels is de lagere school weer open en kunnen de kinderen onderwijs volgen en naar het kinderdagverblijf. Ook onze sportverenigingen zijn voorzichtig aan het opstarten en inwoners met een contactberoep kunnen hun werkzaamheden met de juiste voorzorgsmaatregelen weer oppakken. Hopelijk blijven de aantallen opnames in de ziekenhuizen gestaag dalen, zodat binnenkort ook de horeca haar deuren kan gaan openen. Beetje bij beetje krijgen we meer vrijheden en komt er perspectief om weer samen te kunnen zijn.

Het virus is echter nog niet weg en ook kunnen de maatregelen weer teruggedraaid worden. Het blijft belangrijk om goed de richtlijnen van het RIVM op te volgen, zoals regelmatig handen wassen, niezen in de ellenboog en voldoende afstand (1,5 meter) van elkaar te houden.

Wanneer we met zijn allen deze richtlijnen volgen, kunnen ook onze ouderen en kwetsbaren weer deel gaan nemen aan onze samenleving. Laten we er voor zorgen dat het niet te druk wordt, zodat ze mooi een wandeling kunnen maken en ook zij hun vrijheid weer terug kunnen krijgen. De nieuwe omgangsvormen vergen nog discipline, maar laten we het vooral met en voor elkaar doen.

Complimenten aan ons allen. Het is goed om te zien dat we in Steensel nog naar elkaar omkijken. Dit kan op vele manieren zoals het maken van muziek voor ouderen op Koningsdag of het rondbrengen van appelflappen omdat de maandelijkse Kookpot nog niet door kan gaan. Laten we het goede dat is ontstaan met zijn allen omarmen. Op deze wijze komen we sterker uit de crisis en hebben we goede perspectieven voor een mooie toekomst.

Steensel weer één dorp

Het project ‘Steensel weer één dorp’ gaat ondanks de beperkende maatregelen wel gewoon door. Het plan voor de straten Frans van Nunenstraat, Heuveleind, Korte Kerkstraat en Joseph Schulteweg staat inmiddels op de projectsite van de gemeente Eersel: www.eersel.nl/steenselweereendorp. Op deze site is ook een mooie 3D animatie te zien hoe de straten er uit komen te zien. Je kunt dit filmpje ook op Youtube zien wanneer je zoekt op de titel: 3D visualisatie Voorlopig Ontwerp Steensel weer één dorp fase 1. Mochten er naar aanleiding van de presentatie of het ontwerp nog vragen zijn, dan kunnen deze altijd gesteld worden aan de projectleider van het project, de heer Frank van Meurs (0497-531300 of via de mail: steenselweereendorp@eersel.nl). Op maandag 26 mei is hij van 9.00 uur tot 10.30 uur aanwezig voor het beantwoorden van vragen. In de twee voorafgaande sessies van 4 en 11 mei is daar veelvuldig gebruik van gemaakt. De opmerkingen die gemaakt zijn tijdens deze bezoeken zullen grotendeels verwerkt worden in het definitieve ontwerp. Het is de verwachting dat dit ontwerp eind mei gereed is.

Pastorietuin

In de eerste week van juni worden de werkzaamheden in de pastorietuin hervat. Er worden dan de trottoirbanden geplaatst van het pad. Hierbij worden vanzelfsprekend de richtlijnen van het RIVM in ogenschouw genomen. Vervolgens zal het pad verhard worden en zullen de grondwerkzaamheden afgerond worden. De vervolgstappen die daarna gezet zullen gaan worden, zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Het is momenteel al erg droog voor beplanting.

Geluidswal A67

In het visieplan van de Dorpsraad staat vermeld dat er behoefte is aan een goede geluidswal bij de A67. Hierbij wordt ook de optie genoemd om de geluidswal te bedekken met zonnepanelen zodat twee vliegen in één klap geslagen kunnen worden: duurzame energie en beperking geluidshinder. Er zijn al enkele losse initiatieven in de gemeente Eersel, die de komende periode gebundeld gaan worden. De gemeente staat volledig achter dit plan, maar uiteindelijk beslist Rijkswaterstaat over de realisatie van de geluidswal. Vanuit de Dorpsraad houden Ruud Coppens en Rinze van Oorschot zich bezig met dit initiatief. Mochten er inwoners zijn die zich willen aansluiten, dan kunnen ze dit aangeven via ons mailadres dorpsraadsteensel@outlook.com.

Website

Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com of aan één van de leden van de Dorpsraad.