Dorpsraad in de Pierenbode juli 2020

Corona

De coronamaatregelen worden in Nederland steeds meer versoepeld. Inmiddels is de lagere school weer open en kunnen de kinderen onderwijs volgen en naar het kinderdagverblijf. Ook de horeca en onze sportverenigingen zijn voorzichtig aan het opstarten. Inwoners met een contactberoep kunnen hun werkzaamheden met de juiste voorzorgsmaatregelen weer oppakken. De opnames in de ziekenhuizen en op de IC’s blijven gelukkig gestaag dalen. Beetje bij beetje krijgen we meer vrijheden en komt er perspectief om weer samen te kunnen zijn.

Het virus is echter nog niet weg en ook kunnen de versoepelingen weer teruggedraaid worden. Het blijft belangrijk om goed de richtlijnen van het RIVM op te volgen, zoals regelmatig handen wassen, niezen in de ellenboog en voldoende afstand (1,5 meter) van elkaar te houden.

Wanneer we met zijn allen deze richtlijnen volgen, kunnen ook onze ouderen en kwetsbaren weer deel gaan nemen aan onze samenleving. Laten we er voor zorgen dat het niet te druk wordt, zodat ze mooi een wandeling kunnen maken en ook zij hun vrijheid weer terug kunnen krijgen. De nieuwe omgangsvormen vergen nog discipline, maar laten we het vooral met en voor elkaar doen.

Complimenten aan ons allen. Het is goed om te zien dat we in Steensel nog naar elkaar omkijken. Dit kan op vele manieren zoals het maken van muziek voor ouderen op Koningsdag of het rondbrengen van appelflappen omdat de maandelijkse Kookpot nog niet door kan gaan. Laten we het goede dat is ontstaan door deze crisis met zijn allen omarmen. Op deze wijze komen we sterker uit deze periode en hebben we goede perspectieven voor een mooie toekomst in Steensel.

Steensel weer één dorp

Het project ‘Steensel weer één dorp’ gaat ondanks de beperkende Coronamaatregelen wel gewoon door. De inloopavond om de eerste fase van het ontwerpplan te bespreken op 23 maart jongstleden kon echter niet doorgaan. De gemeente Eersel heeft er voor gekozen om een inloopavond 2.0 te organiseren via het digitale kanaal. Er is een nieuwe webpagina aangemaakt:  www.eersel.nl/inloopavondsteenselweereendorp. Op deze pagina staat het ontwerp en wordt de mogelijkheid gegeven om opmerkingen en reacties te plaatsten met betrekking tot dit ontwerp. De inloopperiode duurt van 15 juni tot en met 28 juni 2020. Het betreft dus eigenlijk een inloopavond van twee weken. In juli zullen de vragen en opmerkingen verwerkt worden en deze zullen eveneens op de site gepubliceerd worden. Het is nog steeds de bedoeling om in september aan de slag te gaan met de Frans van Nunenstraat, Korte Kerkstraat en het Heuveleind. Daarna volgt de Joseph Schulteweg. Wilt u een nieuwsbrief ontvangen over dit project, meldt u dan aan op de site: www.eersel.nl/steenselweereendorp. U wordt dan als eerste op de hoogte gebracht van nieuwe ontwikkelingen.

Snelheidsmeterspaarpot

Van 13 juli tot en met 2 augustus 2020 komt er op de Riethovenseweg een snelheidsmeterspaarpot te hangen. Het is de bedoeling om automobilisten te belonen wanneer zij zich aan de toegestane snelheid van 30 km per uur houden. Op de display van de snelheidsmeter wordt dan een duim omhoog getoond en daarmee wordt het bedrag in de spaarpot verhoogd met 60 cent. In totaal kan er 500 Euro gespaard worden. Dit bedrag zal besteed worden aan een houten zitbank in het speelbos gelegen aan het Kerkdijkje.

Geluidswal A67

In het visieplan van de Dorpsraad staat vermeld dat er behoefte is aan een goede geluidswal bij de A67. Hierbij wordt ook de optie genoemd om de geluidswal te bedekken met zonnepanelen zodat twee vliegen in één klap geslagen kunnen worden: duurzame energie en beperking geluidshinder. Er zijn al enkele losse initiatieven (onder andere van de buurtschappen De Hees en Oeienbosch) in de gemeente Eersel, die de komende periode gebundeld gaan worden. De gemeente staat volledig achter dit plan, maar uiteindelijk beslist Rijkswaterstaat over de realisatie van de geluidswal. Vanuit de Dorpsraad houden Ruud Coppens en Rinze van Oorschot zich bezig met dit initiatief. Mochten er inwoners zijn die zich willen aansluiten, dan kunnen ze dit aangeven via ons mailadres dorpsraadsteensel@outlook.com.

Website

Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com of aan één van de leden van de Dorpsraad.