Steensel weer één dorp update september

Digitale inloopavond 2.0

In juni hebben we een digitale inloopavond 2.0 gehouden via de website van de gemeente Eersel. Tot 1 juli hebben inwoners kunnen reageren via een reactieformulier. Inmiddels hebben we individueel de reacties beantwoord. De meeste reacties hadden betrekking op de onderwerpen parkeren, groen, eigendomsgrenzen en de plannen voor de Eindhovenseweg.

Parkeren

Er is bewust gekozen voor parkeervakken op straat. Geparkeerde auto’s vormen een obstakel waardoor de snelheid van het verkeer vermindert. De geplande parkeervakken vormen geen belemmering voor het gebruik van de bestaande inritten.

Groen

Het groen (nieuwe bomen en beplanting) is een belangrijk aspect in het plan. De bomen krijgen een ruime groeiplaats en ook de beplanting onder de bomen komt er netjes uit te zien. De aannemer is de eerste jaren ook verantwoordelijk voor  de nazorg van de nieuwe aanplant.

Eigendomsgrenzen

In juni hebben de bewoners van fase 1 een brief ontvangen over de eigendomsgrenzen. De kadastrale grenzen zijn uitgezet in de wijk en daaruit blijkt dat er redelijk wat afwijkingen zijn. Veel bewoners hebben gereageerd. Met deze bewoners zijn wij in gesprek gegaan. Daar waar we de grond nodig hebben om het plan te realiseren wordt de grond teruggenomen. In de overige gevallen wordt na de uitvoering van de werkzaamheden een gebruikersovereenkomst aangegaan en kan de situatie blijven zoals deze nu is. Hierover ontvangen de bewoners een brief met meer informatie.

Eindhovenseweg

Voor de Eindhovenseweg hebben we alleen nog een inrichtingsvisie . Dat betekent dat de plannen voor de Eindhovenseweg nog niet zijn uitgewerkt. De Eindhovenseweg komt als laatste aan de beurt (fase 3) in 2022/2023.

Planning Fase 1

De gemeenteraad beslist eind september 2020 over de financiën betreffende het project. Als de gemeenteraad groen licht geeft, kunnen we gaan aanbesteden om een aannemer te selecteren. De verwachting is dat we begin 2021 de werkzaamheden kunnen starten.

In het najaar willen we gaan starten met de voorbereidingen van fase 2. Dit hangt nog af van de ontwikkelingen rondom Corona. Het is de bedoeling dat we weer bewonersavonden gaan organiseren in de Höllekes en met werkgroepen aan de slag gaan.

Afkoppelen regenwater woningen

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden willen we direct aan de slag met het afkoppelen van regenwater. Dit betekent in de praktijk dat de regenpijp aan de voorkant van de woningen wordt doorgezagen. Er wordt een afvoerleiding in de voortuin gelegd welke aan het infiltratieriool wordt gekoppeld. Op deze manier kan het regenwater infiltreren in de bodem en gaat daarmee verdroging tegen. Ook bestaat de mogelijkheid om te infiltreren in uw eigen voortuin door middel van infiltratiekratten. Meer informatie hierover volgt.