Dorpsraad in de Pierenbode oktober 2020

Corona

Na een rustige periode tijdens de vakantie, nemen de coronabesmettingen in aantal weer sterk toe. Ook in de gemeente Eersel is sprake van een flinke stijging. Hoewel we het steeds moeilijker vinden om de maatregelen vol te houden, is het van belang dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. We kunnen van mening verschillen hoe de coronamaatregelen uitgevoerd moeten worden, maar het is van belang dat we gezamenlijk door deze periode heen komen. Blijf goed nadenken wat je eigen aandeel is in het bestrijden van de epidemie. De herfst komt eraan en we zullen weer veel meer binnen moeten gaan zitten. Laat de saamhorigheid van het voorjaar weer terugkeren. Hou rekening met de kwetsbaren in onze samenleving en biedt ze een helpende hand en een luisterend oor. Alleen samen komen we door deze periode heen.

Steensel weer één dorp

Zoals u in de krant heeft kunnen lezen dient het projectvoorstel nog door de gemeenteraad goedgekeurd worden. Dit voorstel wordt op dinsdag 22 september 2020 in de raad behandeld. De dorpsraad gaat er vanuit dat de gemeenteraad akkoord gaat met de fasering van het plan en de uitbreiding van het plan. We hebben de afgelopen weken diverse gesprekken gevoerd met de gemeente. We hebben onze zorg uitgesproken over de vertraging die in het project is opgetreden. We blijven het op de voet volgen en voeren regelmatig overleg over de voortgang.

De kapvergunning voor de bomen van de Frans van Nunenstraat is inmiddels geregeld. Na de goedkeuring door de raad, wordt de eerste fase van het project (Frans van Nunenstraat, Heuveleind, Korte Kerkstraat en Joseph Schulteweg) aanbesteed. De verwachting is dan ook dat het project aanvang 2021 gestart kan worden. Inmiddels zijn al wel de voorbereidingen getroffen voor het formeren van werkgroepen voor de overige straten (exclusief de Eindhovenseweg). Deze werkgroepen zullen in november/december aan de slag gaan. De gemeente is nog aan het onderzoeken hoe de werkgroepen gaan overleggen. Dit is ook sterk afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus. De dorpsraad heeft aangegeven de voorkeur te geven aan fysiek te vergaderen in plaats van online. De verwachting is dat er dan meer bereikt wordt door de werkgroepen.

Wilt u een nieuwsbrief ontvangen over dit project, meldt u dan aan op de site: www.eersel.nl/steenselweereendorp. U wordt dan als eerste op de hoogte gebracht van nieuwe ontwikkelingen.

Snelheidsmeterspaarpot

Van 13 juli tot en met 2 augustus 2020 heeft er op de Riethovenseweg een snelheidsmeterspaarpot gehangen. Inmiddels heeft de gemeente het maximale bedrag van 500 Euro overgemaakt. De opbrengst zal besteed worden aan een picknick bank bij het speelbos, gelegen aan het Kerkdijkje.  

Eindhoven Airport

Wie wel eens een klacht heeft ingediend over een vliegtuig, heeft zich waarschijnlijk verbaasd over het bureaucratische proces. Wie belt, wordt minuten aan de lijn gehouden. Wanneer je een mailtje verstuurt, moet je je volledige gegevens invoeren. Iemand die meer dan drie klachten verstuurd, krijgt al geen melding meer terug. We hebben als dorpsraad al diverse keren ons ongenoegen hiervoor uitgesproken bij gemeente en Eindhoven Airport. De omwonenden van Schiphol hebben dat ook in grote getale gedaan. Inmiddels heeft de Nationale Ombudsman aangegeven om in gesprek te gaan met de luchtvaartsector om deze klachten eens serieus te nemen en het proces van melden te verbeteren. In september worden de eerste gesprekken gevoerd.

Website

Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com of aan één van de leden van de Dorpsraad.