Dorpsraad in de Pierenbode november 2020

Corona

De afgelopen weken zijn het aantal coronabesmettingen weer sterk toegenomen en we zitten weer midden in een lockdown. Weliswaar wordt het deze keer een lockdown light genoemd, maar de gevolgen zijn enorm. De horeca is weer dicht en veel activiteiten zijn inmiddels afgelast. Het sporten in groepsverband voor volwassen is volledig stil komen te liggen en de competities voor zowel jong als oud zijn gestopt. De scholen zijn gelukkig nog open en dat geldt ook voor de meeste winkels. Het dragen van een mondkapje is in het begin wennen geweest, maar wordt al steeds normaler.

Wat echter wel sterk veranderd is ten opzichte van het voorjaar, is de verharding in het debat en een gebrek aan saamhorigheid. Generaties lijken tegen elkaar op te staan en mensen voelen zich sterk belemmerd in hun vrijheid. Mensen zijn bang om hun baan te verliezen of ziek te worden. De angst van een ieder is goed te begrijpen, het communiceren daarover (vooral via social media) kan vaak wat genuanceerder. Net in deze periode is het belangrijk om er voor elkaar te zijn en ook eens te accepteren dat iemand een andere mening heeft. De Engelsen zeggen dit zo mooi: “We agree to disagree” (We spreken met elkaar af dat we van mening mogen verschillen). Doel daarvan is om de onderlinge samenwerking voort te zetten ondanks dat er een meningsverschil is ontstaan.

Laten we dat in Steensel ook doen. We mogen een andere mening hebben over hoe de crisis het beste bestreden kan worden, maar we blijven wel samenwerken. Alleen samen kunnen we deze crisis aan. Informeer dan ook eens bij je buren of alles nog goed gaat, biedt een luisterend oor en maak op straat weer tijd voor een praatje, maar houdt voldoende afstand. Een samenleving kan alleen maar voortbestaan wanneer we ook daadwerkelijk SAMEN LEVEN.

Steensel weer één dorp

Het projectvoorstel en bijbehorend budget is in de raadsvergadering van 22 september 2020 unaniem goedgekeurd. Er is een aanvullende motie ingebracht om het vrachtverkeer op de Eindhovenseweg te verminderen. Ook deze motie is door de raad aangenomen. Ondertussen is de vergunning voor het kappen van de bomen in de Frans van Nunenstraat en de Joseph Schulteweg verleend. De gemeente gaat de komende maanden het bestek aanbesteden, zodat er in 2021 snel begonnen kan worden.

Voor het project van de straten in Steensel-Noord (Korte en Lange Reen, Kerkdreef, Doornbocht, Sint-Lucijweg en Jan Hagelaers) worden nog werkgroepen samengesteld. Het is de bedoeling om deze werkgroepen zowel fysiek als online met elkaar te laten vergaderen. Voor de eerste brainstormsessies is het wel belangrijk om fysiek bij elkaar te komen. Vanwege coronabeperkingen is dit op korte termijn nogal lastig. Het is de bedoeling om in november en december met de verschillende werkgroepen aan de slag te gaan, maar vanwege de beperkende maatregelen kan dat wat later worden.

Wilt u een nieuwsbrief ontvangen over dit project, meldt u dan aan op de site: www.eersel.nl/steenselweereendorp. U wordt dan als eerste op de hoogte gebracht van nieuwe ontwikkelingen.

Rabo ClubSupport

Ook dit jaar is het mogelijk voor Rabobankleden om een stem uit te brengen voor de Rabo ClubSupport. In het overzicht van de verenigingen die in Steensel actief zijn, treft u ook de Dorpsraad Steensel aan. De opbrengst zal in zijn geheel gaan naar onze werkgroep “Stinsels Archief”. Zij laten van het geld twee mooie standbeelden uitzagen in de boomstronken in het pastoriepark. Steun dit mooie initiatief en breng u stem uit op Dorspraad Steensel.

Website

Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com of aan één van de leden van de Dorpsraad.