Steensel weer één dorp update oktober

Fase 1 (Steensel Zuid, omgeving Frans van Nunenstraat)

Aanbesteding

De aanbestedingsprocedure is inmiddels opgestart samen met het Bizob (Bureau inkoop Zuidoost-Brabant). Naar verwachting kunnen we de opdracht begin december verlenen aan de winnende aannemer. De lang verwachte “1e schop in de grond” kan dan begin 2021 plaatsvinden. De plannen voor Fase 1 vind je op www.eersel.nl/steenselweereendorp.

Bouwkundige opname Fase 1

Voordat we de werkzaamheden starten gaan wij een bouwkundige opname maken van de woningen. Tijdens het werken met grote machines, die nodig zijn om de rioolbuizen te leggen, ontstaan trillingen. Normaal gesproken zal er geen schade aan woningen ontstaan. We kunnen dit echter niet garanderen en daarom gaat bouwkundig bureau A&S opnames uitvoeren. De gemeente betaalt de opname. Bewoners ontvangen hierover nog een brief.  

Fase 2 (Steensel Noord, omgeving Steenselse toren)

Bewonersavond

Door het coronavirus is het niet mogelijk om dit najaar bewonersavonden te organiseren in de Höllekes. Daarom gaan we voorlopig digitaal aan de slag. Hoe dit allemaal werkt wordt uitgelegd in een bewoners-brief.

Voor een deel nemen we de gemaakte keuzes in Fase 1 over in Fase 2. Steensel moet immers één uitstraling gaan krijgen. Uiteraard is er ruimte om invulling te geven aan wensen van bewoners. Zodra het traject met de bewoners is afgerond maken we de plannen definitief. Fase 2 gaan we in het najaar van 2021 aanbesteden, zodat daar in het voorjaar van 2022 de eerste schop de grond in kan.

Bodemonderzoek en metingen

Binnenkort wordt gestart met het bodemonderzoek in Fase 2. De firma Bodex gaat boringen verrichten en bodemmonsters nemen die onderzocht gaan worden. Zo wordt bepaald of er bodemverontreinigingen aanwezig zijn. Een landmeetploeg gaat metingen verrichten om het gebied in kaart te brengen qua hoogtes. De metingen vinden alleen plaats op gemeentegrond. Deze gegevens zijn nodig om de plannen te kunnen maken.

Heeft u vragen neem dan contact op met projectleider Dave Biemans via (0497)531300.