Dorpsraad in de Pierenbode december 2020

Corona

Het aantal coronabesmettingen in Steensel is in de afgelopen periode flink toegenomen. Hoewel de restricties weer wat versoepeld worden, zijn we nog lang niet van het coronavirus af. Er zijn positieve geluiden over mogelijke vaccins, maar het zal waarschijnlijk nog wel een jaar duren voordat iedereen gevaccineerd zal zijn.

We hopen met zijn allen dat de besmettingsaantallen sterker gaan dalen, zodat we wat meer vrijheden gaan krijgen in de decembermaand. Toch zullen we helaas rekening moeten gaan houden met beperkende maatregelen tijdens de Feestdagen. Mooi om te zien dat het Sint-Nicolaascomité heeft gekozen voor een alternatieve viering en daarbij ook gedacht heeft aan de ouderen in ons dorp. De creativiteit viert hoogtij in ons dorp. Blijf gezond en denk vooral in mogelijkheden. Er zijn heel veel dingen die we niet meer kunnen, maar er ontstaan ook mooie initiatieven. Laten we niet vergeten om ook deze mooie zaken te koesteren. Hou vol.

Steensel weer één dorp

De bewoners van de straten Korte en Lange Reen, Kerkdreef, Doornbocht, Sint-Lucijweg en Jan Hagelaersweg hebben inmiddels een brief van de gemeente ontvangen. Hierbij worden ze uitgenodigd om deel te nemen aan de werkgroepen om tot een ontwerp te komen voor de inrichting van hun straten. In eerste instantie zullen deze werkgroepen digitaal van start te gaan. Het bureau Ducot Engineering & Advies gaat het ontwerp tekenen. In 2021 wil de gemeente weer bewonersbijeenkomsten gaan organiseren. Het is de bedoeling dat de plannen voor deze straten in Steensel-Noord voor de zomer gereed zijn, zodat het werk begin 2022 gestart kan worden.

De inwoners van de Frans van Nunenstraat, Heuveleind, Korte Kerkstraat en de Joseph Schulteweg hebben eveneens een brief van de gemeente ontvangen met betrekking tot een bouwkundige opname. Tijdens het werken met grote machines die nodig zijn om rioolbuizen te leggen ontstaan trillingen en daardoor kan schade aan een woning ontstaan (scheuren in de muren). Gemeente en aannemers zijn hiervoor verzekerd. Vooraf moet dan de bestaande technische staat van de woning wel zijn vastgelegd. De bouwkundige opname wordt betaald door de gemeente Eersel. Het is ook in het belang van de bewoners dat de staat van hun woning wordt vastgelegd. Normaal gesproken zal de woning geen schade oplopen door het werk, dit is echter nooit geheel uit te sluiten. De werkzaamheden worden uitgevoerd door bouwkundig bureau A&S uit Breda. De medewerkers van dit bureau zullen zich houden aan de coronaregels en kunnen zich legitimeren.

Wilt u een nieuwsbrief ontvangen over dit project, meldt u dan aan op de site: www.eersel.nl/steenselweereendorp. U wordt dan als eerste op de hoogte gebracht van nieuwe ontwikkelingen.

Rabo ClubSupport

Hartelijk bedankt iedereen die op de Dorpsraad heeft gestemd bij de Rabo ClubSupport actie. Jullie stemmen hebben het mooie bedrag van 349 Euro opgeleverd. Dit bedrag zal door de werkgroep Stinsels Archief gebruikt gaan worden voor het realiseren van een mooi kunstwerk van de twee boomstronken aan het doorgaande pad in het Pastoriepark. De boomkunstenaar is al benaderd om op korte termijn een mooi beeld uit de boom te zagen. Het resultaat zal over enkele weken te bewonderen zijn, maar dat is natuurlijk wel afhankelijk van de weersomstandigheden.

Website

Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com of aan één van de leden van de Dorpsraad.