Omgevingsdialoog Boterbocht 3

De werkgroep Wonen binnen de Dorpsraad Steensel is verheugd te melden dat er een nieuwbouw project wordt opgestart. De locatie is gelegen in het verlengde van de Boterbocht en grenst tevens aan de Riethovenseweg.

Samen met de gemeente Eersel worden twee informatieavonden georganiseerd waar de bewoners van Steensel hun wensen ten aanzien van deze locatie kenbaar kunnen maken. Tijdens deze avond zullen aan de hand van een aantal thema’s in kleinere groepen workshops worden uitgevoerd.

Ben je geïnteresseerd in een nieuwbouwwoning of wil je meepraten omtrent de invulling van dit plan, laat dan je stem horen tijdens een van deze avonden. De data van de avonden zijn:
maandag 13 juni en maandag 20 juni van 19.00 tot 21.00 uur in de Höllekes.
Om een goede inschatting te maken van de opkomst, willen we u vragen zich voor een van deze data aan te melden, door een mail te sturen naar dorpsraadsteensel@outlook.com.