Patrik Bierens

Berichten van deze auteur

Steenselnaar van het jaar

Traditioneel maakt Dorpsraad Steensel altijd aan de vooravond van Koningsdag de Steenselnaar van het jaar bekend. Tussen de uitslagen door van de Stinselse Kwis wordt in een volle Höllekes deze persoon gepresenteerd. Dit jaar verloopt echter alles wat anders dan we gewend zijn en ook deze kwisavond is niet door gegaan. Vervolgens hebben we de …

Lees verder

Dorpsraad in de Pierenbode december 2020

Corona Het aantal coronabesmettingen in Steensel is in de afgelopen periode flink toegenomen. Hoewel de restricties weer wat versoepeld worden, zijn we nog lang niet van het coronavirus af. Er zijn positieve geluiden over mogelijke vaccins, maar het zal waarschijnlijk nog wel een jaar duren voordat iedereen gevaccineerd zal zijn. We hopen met zijn allen …

Lees verder

Steensel weer één dorp update oktober

Fase 1 (Steensel Zuid, omgeving Frans van Nunenstraat) Aanbesteding De aanbestedingsprocedure is inmiddels opgestart samen met het Bizob (Bureau inkoop Zuidoost-Brabant). Naar verwachting kunnen we de opdracht begin december verlenen aan de winnende aannemer. De lang verwachte “1e schop in de grond” kan dan begin 2021 plaatsvinden. De plannen voor Fase 1 vind je op …

Lees verder

Dorpsraad in de Pierenbode november 2020

Corona De afgelopen weken zijn het aantal coronabesmettingen weer sterk toegenomen en we zitten weer midden in een lockdown. Weliswaar wordt het deze keer een lockdown light genoemd, maar de gevolgen zijn enorm. De horeca is weer dicht en veel activiteiten zijn inmiddels afgelast. Het sporten in groepsverband voor volwassen is volledig stil komen te …

Lees verder

Hart van Steensel oktober 2020

Mooi om te zien dat al een aantal mensen zich aangemeld hebben voor de twee werkgroepen van het nieuwe project ‘Hart van Steensel’. Dit project is bedoeld om te onderzoeken of de dorpskern van Steensel verplaatst kan worden naar het gebied rondom de Luciatoren en de kerk. Het kerkplein kan na de renovatie van de …

Lees verder

Dorpsraad in de Pierenbode oktober 2020

Corona Na een rustige periode tijdens de vakantie, nemen de coronabesmettingen in aantal weer sterk toe. Ook in de gemeente Eersel is sprake van een flinke stijging. Hoewel we het steeds moeilijker vinden om de maatregelen vol te houden, is het van belang dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. We kunnen van mening verschillen hoe de …

Lees verder

Steensel weer één dorp update september

Digitale inloopavond 2.0 In juni hebben we een digitale inloopavond 2.0 gehouden via de website van de gemeente Eersel. Tot 1 juli hebben inwoners kunnen reageren via een reactieformulier. Inmiddels hebben we individueel de reacties beantwoord. De meeste reacties hadden betrekking op de onderwerpen parkeren, groen, eigendomsgrenzen en de plannen voor de Eindhovenseweg. Parkeren Er …

Lees verder

Introductie Dave Biemans

Voorstellen nieuwe projectleider Steensel Beste inwoners van Steensel, Graag wil ik mezelf voorstellen als de nieuwe projectleider van het project “Steensel weer één dorp”. Al ruim een jaar is Frank van Meurs jullie aanspreekpunt vanuit de gemeente geweest voor dit project. Samen met werkgroepen heeft hij vorm gegeven aan de toekomstige inrichting van Steensel. Per …

Lees verder

Hart van Steensel september 2020

Komende jaren wordt het centrum van Steensel heringericht onder de naam van “Steensel weer een dorp”. Aanleiding is dat de riolering wordt vernieuwd en daarmee de aanleg, inrichting en aankleding van een tiental straten. Daarbij is als doel gesteld om de huidige fysieke splitsing van het dorp op te heffen. In dit kader wordt het …

Lees verder

Fotografen gezocht

De komende jaren gaat ons dorp drastisch veranderen. Straten, pleintjes en het openbaar groen zullen de komende jaren heel anders uit komen te zien. We willen deze veranderingen graag vastleggen voor het nageslacht. Ook geeft het ons over enkele jaren een goed inzicht in wat we allemaal bereikt hebben. We zijn op zoek naar enkele …

Lees verder