Nieuwe website!

Per 1 februari 2019 is de nieuwe website van de Dorpsraad Steensel in de lucht. De komende weken zal de website nog verder aangepast en aangevuld worden. Naast algemene informatie over de dorpsraad treft u ook alle informatie aan met betrekking tot de verschillende werkgroepen van de dorpsraad. Tevens is er een aparte pagina in geruimd voor informatie over het project ‘Steensel weer 1 dorp’. Dorpsraad Steensel wil Willem van Rooij van harte bedanken voor zijn hulp en inzet bij het samenstellen van deze nieuwe site.

Eindhoven Airport

De Klankbordgroep Eersel – Eindhoven Airport (vertegenwoordigers uit de kernen van Eersel zoals Dorpsraad Steensel) wil samen met de Gemeente Eersel de inwoners van de gemeente Eersel informeren over huidige stand van zaken.


Wij nodigen u graag uit voor een informatiebijeenkomst op 30 januari om 19.30 uur in Gemeenschapshuis de Rosdoek in Wintelre, Kerkstraat 10.


Aanmelden voor de informatieavond kan via www.eersel.nl/eindhovenairport.