Steensel weer één dorp

Op maandag 6 mei 2019 heeft de Gemeente Eersel haar plannen gepresenteerd in het kader van Steensel weer één dorp. In dit ambitieuze plan zullen de komende drie jaar elf straten in Steensel gerenoveerd gaan worden. Dit is voor een klein dorp als Steensel een enorme operatie. Inwoners en ondernemers gaan hier zeker overlast van ondervinden. Het biedt echter ook mooie kansen om Steensel weer één dorp te maken. Tevens heeft de gemeente aangegeven om sterk in te zetten op duurzaamheid en innovatie. Belangrijk is dat iedereen betrokken wordt bij dit project. De gemeente heeft een nieuwe site gemaakt waarop alle informatie te lezen is: Steensel weer één dorp. Door te klikken op deze link, komt u al op de pagina terecht. Hier is ook de presentatie van maandag 6 mei terug te vinden.

Dodenherdenking 4 mei 2019

Ook dit jaar gedenken we voorafgaande aan de viering van ons leven in vrijheid, weer de slachtoffers en zij die gestreden hebben voor deze vrijheid tijdens de Tweede Wereldoorlog of daarna tijdens vredesmissies. Ditmaal zal deze jaarlijkse herdenking plaatsvinden op zaterdag 4 mei in het kerkdorp Knegsel. Om 19.00 uur vangt de herdenkingsplechtigheid rond het thema ‘Kiezen in Vrijheid’ aan in MFA de Leenhoef, waar aansluitend om 19.30 uur de stille tocht naar de Kapel zal beginnen. Om 20.00 uur zal hier 2 minuten stilte in acht worden genomen en zullen er verschillende kransen worden gelegd. Het organiserend comité nodigt u van harte uit om de herdenking, de stille tocht en/of de herdenking bij de Kapel bij te wonen.

Na afloop is er in Leenhoef voor iedereen nog een kopje koffie of thee en/of een glas ranja voor de kinderen. Fanfare Heide Echo heeft speciaal voor deze avond een Herdenkingsconcert met passende muziek samengesteld, wat om 20.45 uur in de Leenhoef zal aanvangen. Iedereen is van harte welkom om dit te komen beluisteren.

Wij hopen u allen zaterdag 4 mei te mogen begroeten in Knegsel.

  • Datum/Tijd: Zaterdag 4 mei 19.00 uur
  • Wat: Dodenherdenking
  • Waar: MFA de Leenhoef, Steenselseweg 8A, Knegsel.

Uitgifte kavels Boterbocht II

De gemeente Eersel gaat starten met de uitgifte van de laatste kavels in het woningbouwplan Boterbocht II in Steensel. In totaal is er in het plan nog ruimte voor 14 woningen waarvan 5 huurwoningen.

Op 10 april 2019 organiseert de dorpsraad Steensel in samenwerking met de gemeente Eersel een informatieavond waarin meer uitgelegd wordt over het plan van aanpak (CPO) en de uit te geven kavels.

De avond wordt georganiseerd in Congres- en Partycentrum Hotel Steensel en start om 20:00 uur. Na deze bijeenkomst zal de inschrijvingstermijn aanvangen.

Voor meer informatie over de kavels en de wijze van uitgifte kunt u contact opnemen met team

vastgoed van de gemeente Eersel, telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0497-531300.

Landelijke opschoondag

We horen/lezen steeds meer hoeveel plastic en ander zwerfafval er ligt in de natuur en op de straten. En ook hoe slecht dit is voor die natuur. Daarom doen we ook dit jaar weer mee met de Landelijke opschoondag waarbij we met knijper en vuilniszak in en rondom Steensel het zwerfafval willen opruimen. De gemeente zorgt voor knijpers, vuilniszakken en handschoenen.

Deze dag vindt plaats op zaterdag 23 maart om 9.30 uur. We verzamelen voor bij de Höllekes. Aanmelden hoeft niet. We hopen dat er veel mensen komen meehelpen. We zijn uiterlijk om 12.00 klaar. Als je vragen hebt kun je contact opnemen met Ruud Kox, telefoon 0497-516896, e-mail Ruud.kox@hotmail.com Werkgroep Natuur en Buitengebied.

Tonny Haegens nieuwe voorzitter

Per 1 januari 2019 heeft Tonny Haegens de voorzittershamer van de Dorpsraad Steensel overgenomen van Rob Hauser. Rob is vele jaren voorzitter geweest van de Dorpsraad, maar heeft vorig jaar aangegeven om na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 te stoppen met het voorzitterschap. Wij willen Rob nogmaals hartelijk danken voor deze jarenlange inzet en we zijn blij dat hij betrokken blijft bij het project ‘Steensel weer 1 dorp’. De afgelopen maanden heeft Patrik Bierens de voorzittersfunctie tijdelijk overgenomen. Patrik gaat zich weer volop richten op de werkgroep ‘Cultuur en historie’ en het schrijven van een tweede boek ‘Stinselse Croniecken’. Wij wensen Tonny veel succes met zijn nieuwe functie.

Nieuwe website!

Per 1 februari 2019 is de nieuwe website van de Dorpsraad Steensel in de lucht. De komende weken zal de website nog verder aangepast en aangevuld worden. Naast algemene informatie over de dorpsraad treft u ook alle informatie aan met betrekking tot de verschillende werkgroepen van de dorpsraad. Tevens is er een aparte pagina in geruimd voor informatie over het project ‘Steensel weer 1 dorp’. Dorpsraad Steensel wil Willem van Rooij van harte bedanken voor zijn hulp en inzet bij het samenstellen van deze nieuwe site.

Eindhoven Airport

De Klankbordgroep Eersel – Eindhoven Airport (vertegenwoordigers uit de kernen van Eersel zoals Dorpsraad Steensel) wil samen met de Gemeente Eersel de inwoners van de gemeente Eersel informeren over huidige stand van zaken.


Wij nodigen u graag uit voor een informatiebijeenkomst op 30 januari om 19.30 uur in Gemeenschapshuis de Rosdoek in Wintelre, Kerkstraat 10.


Aanmelden voor de informatieavond kan via www.eersel.nl/eindhovenairport.