Lenie Meurs

Berichten van deze auteur

Dorpsraad in de Pierenbode juli 2022

Openbare dorpsraadvergaderingen In het najaar zijn er twee openbare dorpsraadvergadering. U wordt van harte uitgenodigd om bij deze vergaderingen aanwezig te zijn: Maandag 10 oktober 2022: Steensel weer één dorp en Beekdal De Run Maandag 28 november 2022: Hart van Steensel (herbestemming van het kerkgebouw) en beleidsplan Buitengebied. De openbare dorpsraadvergaderingen beginnen om 20.00 uur …

Lees verder

Steensel weer één dorp update juni 2022

Afkoppelen regenwater woningenHet bestaande riool wordt vervangen en een extra infiltratieriool wordt aangelegd om het regenwater op te vangen. De regenpijp aan de voorkant van je woning koppelen we af en sluiten we aan op dit infiltratieriool. Ook komt er een mogelijkheid om een infiltratievoorziening voor regenwater op je eigen perceel aan te brengen. Na …

Lees verder

Dorpsraad in de Pierenbode juni 2022

Hart van Steensel Het lijkt wat stil rondom het plan ‘Hart van Steensel’ voor de buitenwereld. Echter achter de schermen wordt er veel werk verzet. Er is een werkgroep actief om alle activiteiten in kaart te brengen en mede te bepalen hoe de ruimtes het beste ingedeeld kunnen worden. De bouwgroep is volop aan de …

Lees verder

Omgevingsdialoog Boterbocht 3

De werkgroep Wonen binnen de Dorpsraad Steensel is verheugd te melden dat er een nieuwbouw project wordt opgestart. De locatie is gelegen in het verlengde van de Boterbocht en grenst tevens aan de Riethovenseweg. Samen met de gemeente Eersel worden twee informatieavonden georganiseerd waar de bewoners van Steensel hun wensen ten aanzien van deze locatie …

Lees verder

Dorpsraadpleging over ‘Concept Visieplan Welzijn, Wonen en Zorg Steensel’

maandag 7 maart a.s. van 20.00 tot 21.30 uur in de St. Luciakerk te SteenselAfgelopen jaar is een grote groep inwoners bezig geweest om alle gedachten over welzijn, wonen en zorg te verzamelen en te bundelen in een gemeenschappelijke visie en missie. Het ontstane visieplan wordt omgezet naar een actieplan voor de komende vijf jaren.In …

Lees verder