Terug naar Werkgroepen

Duurzaamheid en innovatie

Sinds de jaren ’70 is Steensel direct betrokken bij de energielevering aan de rest van het Kempengebied. De elektriciteitsmasten zijn van heinde en verre te zien. Vanuit de Luciatoren zijn inmiddels ook de windmolens duidelijk te zien die in het grensgebied van België geplaatst zijn. De transitie naar duurzame energie is in volle gang.

Langdurige periodes van droogte, grote hoeveelheden neerslag in korte tijd en extreme weersomstandigheden, geven aan dat het klimaat snel aan het veranderen is. Ook de voorraad fossiele brandstoffen is eindig en vraagt dat dat er gezocht dient te worden naar alternatieve energiebronnen.

In Steensel betreft het nu veelal particuliere initiatieven door het plaatsen van zonnepanelen of het installeren van een warmtepomp. De komende jaren wil de Dorpsraad zich meer gaan richten op gezamenlijke initiatieven, zoals het opzetten van een gemeenschappelijk zonnepanelenveld of het ontwikkelen van een coöperatieve herenboerderij waar eigen groenten en fruit gekweekt wordt.

Tevens zal de werkgroep ‘Duurzaamheid en innovatie’ in overleg met de gemeente er voor zorgen dat bij de dorpsontwikkelingsplannen gekozen wordt voor innovatieve waterbergingssystemen en slimme energiezuinige verlichting zal worden geplaatst. Steensel is een dorp dat best als proeftuin wil fungeren voor nieuwe ontwikkelingen.

Contactpersoon namens de Dorpsraad: Ruud Coppens