Nieuwe website!

Per 1 februari 2019 is de nieuwe website van de Dorpsraad Steensel in de lucht. De komende weken zal de website nog verder aangepast en aangevuld worden. Naast algemene informatie over de dorpsraad treft u ook alle informatie aan met betrekking tot de verschillende werkgroepen van de dorpsraad. Tevens is er een aparte pagina in geruimd voor informatie over het project ‘Steensel weer 1 dorp’. Dorpsraad Steensel wil Willem van Rooij van harte bedanken voor zijn hulp en inzet bij het samenstellen van deze nieuwe site.