Terug naar Werkgroepen

Natuur en buitengebied

Steensel is gelegen tussen de Gender in het noorden en de Run in het zuiden. Door de beide beekdalen en de verspreid liggende bosgebieden kent Steensel een rijke en afwisselende natuur. De afwisseling met cultuurgebieden levert fraaie en verrassende landschapstypes op, die nog weinig bekend zijn bij buitenstaanders.

Parallel aan de snelweg stroomt de Gender. In haar dal liggen akkers, weilanden, boomkwekerijen en twee vennen. Het Haoneven en verder oostelijk het Klein Goor hebben zowel natuurwaarde als een landschappelijke waarde. Aan de Gender liggen ook het sportpark en de golfbaan. Deze passen goed in het open karakter van het beekdal.

Tot aan de bebouwing van de Riethovenseweg ligt oostelijk een groot bosgebied dat in het zuiden uitloopt in het Rundal. Dit beekdal is grootschaliger dan dat van de veel kleinere Gender. Ook de gebieden aan beide zijden van de Run kennen een grootschaliger structuur. Door de wisselwerking met flarden broekbos en naaldbos is hier een spannend en interessant coulisselandschap ontstaan.

Het natuurbezit moet gekoesterd en beschermd worden. Het buitengebied verdient aandacht en waardering, want daaraan heeft Steensel goeddeels haar kwaliteit van wonen aan te danken.

Contactpersoon namens de Dorpsraad: Huub Ambrosius