Steensel weer 1 Dorp

“Steensel is door een weg verdeeld in noord en in zuid…” is een mooie zin uit het lied over de wielerronde van Steensel geschreven door de Knegselse zanger JW Roy. Dit beschrijft precies de situatie die in de jaren ’60 van de vorige eeuw is ontstaan doordat de verbindingsweg van Turnhout naar Eindhoven dwars door Steensel is komen te liggen.

De middenstand van Steensel wilde in deze tijd graag dat de weg in het dorp kwam te liggen, zodat ze veel meer klandizie zouden krijgen. Inmiddels zijn de meeste middenstanders verdwenen en is het verkeer enorm toegenomen.

De komst van de N69 met een aansluiting op de A67 bij Veldhoven biedt een goede mogelijkheid om de tweedeling van Steensel op te gaan heffen. Het verkeer door Steensel zal drastisch afnemen en de Eindhovenseweg zal ook niet meer gebruik gaan worden als omleidingsroute wanneer er een calamiteit is ontstaan op de A67.

De ontwikkeling van de N69 heeft veel vertraging opgelopen de voorbije jaren. Daardoor zijn de plannen voor de herinrichting van de Eindhovenseweg steeds vooruitgeschoven. In overleg met de gemeente is besloten om ook het vervangen van de riolering in andere straten te koppelen aan het project van de Eindhovenseweg.

In 2018 heeft de Gemeente Eersel echter besloten om niet langer te wachten op de definitieve aansluiting in Veldhoven, maar alvast te beginnen met het herontwikkelen van de dorpskern van Steensel. Het is de bedoeling om het gehele centrum van Steensel (Frans van Nunenstraat, Korte Kerkstraat, Joseph Schulteweg, Korte en Lange Reen, Kerkdreef, Doornbocht, Sint Lucijweg en ook de Eindhovenseweg tussen de rotondes) opnieuw in te gaan richten. Dit betekent dat niet alleen de riolering vervangen gaat worden, maar ook de bestrating, voetpaden, beplanting en eventueel bomen wanneer ze niet meer in de straat passen. De komende jaren zal het dorp dus een enorme metamorfose krijgen.

In de eerste helft van 2019 zal er een visieplan voor Steensel geschreven gaan worden. Dit plan heeft de mooie titel gekregen: Steensel weer één dorp. Het betreft een ambitieus plan van drie jaar. Dit betekent dat het volledige plan dus inclusief Eindhovenseweg eind 2022 gereed dient te zijn.

De plannen zijn door de Gemeente Eersel en Dorpsraad Steensel toegelicht in de openbare dorpsraadsvergadering van 19 november 2018.

Op 6 mei 2019 heeft Gemeente Eersel een toelichting gegeven op de het projectplan. De presentatie en documenten zijn te vinden op de nieuwe website: Steensel weer één dorp.