Terug naar Werkgroepen

Welzijn en zorg

Het conceptplan visie zorg, welzijn en wonen is HIER in te zien.

Het profiel voor de dorpsondersteuner is HIER in te zien.

Steensel is een typisch Kempisch dorp met een gemoedelijke sfeer en een sterke gemeenschapszin. Dat uit zich onder andere in het rijke verenigingsleven dat zich in Steensel heeft kunnen ontwikkelen dankzij de inzet van veel vrijwilligers. Hierbij wordt ook veelvuldig de samenwerking opgezocht met omringende dorpen.

Ook op het gebied van de zorg en de dienstverlening zijn veel vrijwilligers op uiteenlopende wijze actief. Maar ook hier tekent zich de landelijke trend af. Mensen zijn nog wel bereid om zich voor kortere tijd (projectmatig) in te zetten voor de gemeenschap, maar binden zich niet meer zo snel voor langere tijd.

Het voorzieningenniveau van de zorg is over het algemeen genomen in balans met de behoeften en mogelijkheden van een klein dorp. De Stern is de ontmoetingsplaats voor de ouderen. Een belangrijke insteek op het sociaal klimaat is het uitgangspunt dat niemand vanwege ouderdom of handicap uit Steensel zou moeten vertrekken

Gemeenschapshuis De Höllekes vormt het sociaal en cultureel centrum van Steensel. Veel verenigingen hebben hier hun thuis en daarmee vervult het de functie van huiskamer van het dorp.

Contactpersoon namens de Dorpsraad: Arnold Romeijnders