Terug naar Werkgroepen

Wonen en werken

Met haar 1380 inwoners is Steensel aan te merken als een klein dorp. Het is er goed wonen ondanks dat er weinig voorzieningen zoals winkels meer zijn. De Steenselnaar is het inmiddels gewend om in Veldhoven of Eersel de boodschappen te doen. Ook de stad Eindhoven ligt binnen handbereik en is goed te bereiken met openbaar vervoer.

De afgelopen jaren zijn er nog twee grote uitbreidingen geweest. Zo is er een nieuwbouwwijk ontstaan in Steensel-Noord gelegen aan de Knegselseweg en de Genderdreef. Ook is er een nieuwe wijk ontstaan in Steensel-Zuid als aansluiting op het plan Boterbochten en de Riethovenseweg.

In Steensel zijn geen grote ondernemingen gevestigd. De gemeente Eersel concentreert haar bedrijvigheid veelal op de industrieterreinen Haagdoorn en Meerheide. Steensel wordt steeds meer een forenzendorp gezien de gunstige ligging ten opzicht van Veldhoven en Eindhoven. In Steensel zelf vindt vooral bedrijvigheid plaats in de agrarische sector. Daarnaast zijn er in het dorp veel kleine ondernemers gevestigd en eenmanszaken.

De werkgroep ‘Wonen en werken’ houdt zich voornamelijk bezig met de evenredige verdeling van het soort woningen en de behoefte daaraan bij de verschillende bevolkingsgroepen. Hierbij wordt vooral gekeken naar de verdeling per leeftijdsgroep. Er dienen voldoende woningen te zijn voor starters en tevens dienen ouderen langer thuis te kunnen blijven wonen. Een goede doorstroming in alle geledingen is erg belangrijk.

Contactpersoon namens de Dorpsraad: Marc Keeris