Steensel weer één dorp update juni 2022

Afkoppelen regenwater woningen
Het bestaande riool wordt vervangen en een extra infiltratieriool wordt aangelegd om het regenwater op te vangen. De regenpijp aan de voorkant van je woning koppelen we af en sluiten we aan op dit infiltratieriool. Ook komt er een mogelijkheid om een infiltratievoorziening voor regenwater op je eigen perceel aan te brengen. Na het aanbrengen is dan het onderhoud voor de bewoner. De aannemer legt de vraag aan je voor of je dit wenst of niet.

Fase 3 (Eindhovenseweg)
Voorbereidingen en onderzoeken
Nu fase 2 in uitvoering gaat gaan we beginnen met de voorbereidingen voor Fase 3 “Eindhovenseweg”. Er wordt  een bodemonderzoek en een verhardingsonderzoek uitgevoerd in de eerste maanden van 2022.Ook brengen we de kwaliteit van de bestaande bomen in beeld. We meten het hele gebied in en bepalen de hoogtes. Deze gegevens gebruiken we om goede plannen te maken.

Participatie
Net zoals in 2019 bespreken we  met de bewoners de plannen. De coronamaatregelen maken een fysieke bijeenkomst  nu nog lastig. Zodra het weer kan organiseren we een bijeenkomst. De bewoners van de Eindhovenseweg ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Planning
Het streven is om de werkzaamheden in de periode 2023-2024 uit te voeren. De planning wordt afgestemd met het project “Hart van Steensel”, de verbouwing van de kerk naar een gemeenschapsgebouw. Wij houden je op de hoogte.

Omgevingsdialoog Boterbocht 3

De werkgroep Wonen binnen de Dorpsraad Steensel is verheugd te melden dat er een nieuwbouw project wordt opgestart. De locatie is gelegen in het verlengde van de Boterbocht en grenst tevens aan de Riethovenseweg.

Samen met de gemeente Eersel worden twee informatieavonden georganiseerd waar de bewoners van Steensel hun wensen ten aanzien van deze locatie kenbaar kunnen maken. Tijdens deze avond zullen aan de hand van een aantal thema’s in kleinere groepen workshops worden uitgevoerd.

Ben je geïnteresseerd in een nieuwbouwwoning of wil je meepraten omtrent de invulling van dit plan, laat dan je stem horen tijdens een van deze avonden. De data van de avonden zijn:
maandag 13 juni en maandag 20 juni van 19.00 tot 21.00 uur in de Höllekes.
Om een goede inschatting te maken van de opkomst, willen we u vragen zich voor een van deze data aan te melden, door een mail te sturen naar dorpsraadsteensel@outlook.com.

4 mei herdenking 2022

De algemene Dodenherdenking op 4 mei 2022 van de gemeente Eersel zal in Steensel plaatsvinden. De herdenking begint om 19.00 uur in de kerk. Hier zullen enkele lezingen gehouden worden, afgewisseld met prachtige muziek. Ook Sidanza zal een mooie dans opvoeren.

Om 19.45 uur gaan we onder leiding van het Sint-Luciagilde in plechtige optocht naar de absouteplaats op het kerkhof waar we om 20.00 uur twee minuten stilte in acht zullen nemen. Hier zal teven het Wilhelmus  klinken en volgt nog een korte toespraak van onze burgemeester.

In defilé lopen we daarna naar het oorlogsmonument gelegen aan de toegangspoort van de Luciatoren waar bloemen neergelegd kunnen worden en kaarsjes kunnen worden aangestoken. We hopen op een grote opkomst vanuit de Steenselse bevolking en we zouden het erg op prijs stellen wanneer veel inwoners de Nederlandse vlag halfstok willen hangen op 4 mei.

Steensel weer 1 dorp update maart 2022

Fase 2 (Steensel Noord, omgeving Steenselse toren)
De aannemer is gestart met de werkzaamheden in de Jan Hagelaersweg. Op 18 februari zijn de werkzaamheden symbolisch gestart doordat wethouder Steven Kraaijeveld en Rinze van Oorschot in aanwezigheid van de aannemer en medewerkers gemeente Eersel een bouwbord onthulden.

Afbeelding: foto opening werkzaamheden Fase 2

Fasering

In verband met werkzaamheden aan kabels en leidingen is de fasering iets aangepast. Het verschil is minimaal. De definitieve fasering en het ontwerp voor Fase 2 vind je via www.eersel.nl/steensel-weer-een-dorp en op de afbeelding hieronder. Je woning blijft bereikbaar maar tijdens het werk bij jouw perceel moet je de auto even ergens anders parkeren. Je ontvangt hierover een brief van de aannemer.  

Afbeelding: Fasering Fase 2

Fase 3 (Eindhovenseweg)

Voorbereidingen en onderzoeken

In de eerste maanden van 2022 zijn er diverse onderzoeken en metingen uitgevoerd (verhardingsonderzoek, bodemonderzoek, hoogtemetingen). Deze gegevens gebruiken we om goede plannen te maken.

Participatie
In maart is er een bewonersavond gepland voor de bewoners aan de Eindhovenseweg in de Hollekes. De bewoners van de Eindhovenseweg ontvangen hiervoor een uitnodiging. Na deze avond willen we verder gaan met een klankbordgroep om de plannen uit te werken.Planning
Het streven is om de werkzaamheden in de periode 2023-2024 uit te voeren. De planning wordt afgestemd met het project “Hart van Steensel”, de verbouwing van de kerk naar een gemeenschapsgebouw. Wij houden je op de hoogte

Verkiezingsdebat gemeenteraadsverkiezingen 9 maart 2022

Heeft u vragen aan de Eerselse politici? Kom dan naar het verkiezingsdebat op 9 maart in gemeenschapshuis de Höllekes in Steensel.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, houdt de Dorpsraad van Steensel op woensdag  9 maart 2022 een verkiezingsdebat. Hierbij zijn vertegenwoordigers van alle politieke partijen in Eersel aanwezig. De presentatie is in handen van dorpsraadleden Patrik Bierens en Ruud Coppens.  De avond begint om 20.00 uur en is voor iedereen toegankelijk.

Thema’s

De politieke partijen presenteren in een pitch van 5 minuten hun programma. Hierna leggen Patrik en Ruud hen een aantal thema’s voor die vooral in Steensel een belangrijke rol spelen. Denk hierbij aan – fietsverbindingen in de Kempen – Eindhovenseweg Steensel – bouwen in Steensel, m.n. voor starters en senioren – welzijn, wonen en zorg – buitengebied.  De politici gaan hierover met elkaar in debat. Ook de toehoorders kunnen tijdens deze avond gericht vragen stellen en in debat gaan met de politici.

We hebben toezeggingen voor deelname binnen van het CDA, D66, Eersel Samen Anders, Kernbeleid, PvdA-GroenLinks en VVD.

Heeft u vragen aan de Eerselse politici? Op 9 maart a.s. kunt u ze rechtstreeks benaderen!

De avond begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom in Gemeenschapshuis de Höllekes, Korte Kerkstraat 7a te Steensel.

Dorpsraadpleging over ‘Concept Visieplan Welzijn, Wonen en Zorg Steensel’

maandag 7 maart a.s. van 20.00 tot 21.30 uur in de St. Luciakerk te Steensel
Afgelopen jaar is een grote groep inwoners bezig geweest om alle gedachten over welzijn, wonen en zorg te verzamelen en te bundelen in een gemeenschappelijke visie en missie. Het ontstane visieplan wordt omgezet naar een actieplan voor de komende vijf jaren.
In het ontwikkeltraject waren er met jongeren, verenigingen en organisaties in Steensel klankbordsessies.
De Dorpsraad werkte hierin nauw samen met de Belangenvereniging Senioren Steensel, de Höllekes, huisartspraktijk Steensel, Thuiszorg, Adviesraad Sociaal Domein, KBO Brabant en de gemeente Eersel.
Nu het concept Visieplan klaar is leggen we dit graag voor aan alle dorpsbewoners. In een dorpsraadpleging is er ruimte voor het leveren van commentaar en geven van aanvullingen. Wat wordt ingebracht nemen we graag mee in het definitieve visie- en actieplan.
Wilt u meedenken en uw inbreng hebben? Kom dan maandag 7 maart om 20 uur naar de St. Luciakerk. We kijken uit naar uw komst!
Ter voorbereiding op de avond is het concept visieplan – HIER – in te zien.
Voor de avond zelf wordt er een QR code aangemaakt zodat u het visieplan ter plekke kunt bekijken op uw telefoon of iPad.
Voor de niet gedigitaliseerde deelnemers zullen er een aantal papieren exemplaren van het plan klaarliggen.

Steensel weer 1 dorp update januari 2022

Fase 2 (Steensel Noord, omgeving Steenselse toren) 
Planning en fasering
We hebben samen met de aannemer een planning en fasering gemaakt voor fase 2. De fasering en het ontwerp voor Fase 2 vind je via www.eersel.nl/steensel-weer-een-dorp. Je woning blijft bereikbaar maar tijdens het werk bij jouw perceel moet je de auto even ergens anders parkeren. Je ontvangt hierover een brief van de aannemer.

Afkoppelen regenwater woningen
Het bestaande riool wordt vervangen en een extra infiltratieriool wordt aangelegd om het regenwater op te vangen. De regenpijp aan de voorkant van je woning koppelen we af en sluiten we aan op dit infiltratieriool. Ook komt er een mogelijkheid om een infiltratievoorziening voor regenwater op je eigen perceel aan te brengen. Na het aanbrengen is dan het onderhoud voor de bewoner. De aannemer legt de vraag aan je voor of je dit wenst of niet.

Fase 3 (Eindhovenseweg)

Voorbereidingen en onderzoeken
Nu fase 2 in uitvoering gaat gaan we beginnen met de voorbereidingen voor Fase 3 “Eindhovenseweg”. Er wordt  een bodemonderzoek en een verhardingsonderzoek uitgevoerd in de eerste maanden van 2022.Ook brengen we de kwaliteit van de bestaande bomen in beeld. We meten het hele gebied in en bepalen de hoogtes. Deze gegevens gebruiken we om goede plannen te maken.

Participatie
Net zoals in 2019 bespreken we  met de bewoners de plannen. De coronamaatregelen maken een fysieke bijeenkomst  nu nog lastig. Zodra het weer kan organiseren we een bijeenkomst. De bewoners van de Eindhovenseweg ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Planning
Het streven is om de werkzaamheden in de periode 2023-2024 uit te voeren. De planning wordt afgestemd met het project “Hart van Steensel”, de verbouwing van de kerk naar een gemeenschapsgebouw. Wij houden je op de hoogte.

Steensel weer 1 dorp december 2021

Fase 1 (Steensel Zuid, omgeving Frans van Nunenstraat)

Uitvoering

Aannemer FPH Ploegmakers is bezig met het planten van de bomen en groen. Hierna is Fase 1 gereed.

Foto: aanplant laatste boom met van links naar rechts: Joey van den Berk, Teun Wiendels, Marc Keeris, Dave Biemans, Steven Kraaijeveld , Erwin Ploegmakers en Ruud Kox

Fase 2 (Steensel Noord, omgeving Steenselse toren)
Aanbesteding

Het ontwerp voor Fase 2 kunt u bekijken via www.eersel.nl/steensel-weer-een-dorp.

De aanbestedingsprocedure is achter de rug. Aannemer Van Beers uit Hoogeloon is geselecteerd om de werkzaamheden uit te voeren. Begin 2022 zullen de werkzaamheden door de aannemer worden opgestart. We zullen zo snel mogelijk de planning van het werk delen met de bewoners. De aannemer zal via een bewonersbrief de bewoners verder informeren.

Afkoppelen regenwater woningen
Het bestaande riool wordt vervangen en een extra infiltratieriool wordt aangelegd om het regenwater op te vangen. We gaan de regenpijp aan de voorkant van uw woning afkoppelen en aansluiten op dit infiltratieriool. Ook komt er een mogelijkheid om een infiltratievoorziening voor regenwater op uw eigen perceel aan te brengen. Na het aanbrengen is dan het onderhoud voor de bewoner. De aannemer legt de vraag aan u voor of u dit wenst of niet.

Vervangen bestaand riool Jan Hagelaersweg-Genderdreef Het riool in de Jan Hagelaersweg tussen de Sinte Lucijweg en de Genderdreef heeft te weinig capaciteit en vormt nu een knelpunt. Daarom gaan we dit stukje riool vervangen voor een groter riool. Deze werkzaamheden nemen we mee in het project Steensel weer één dorp Fase 2. De bewoners hebben

h

ierover een aparte brief ontvangen.

Groen
Het groen (nieuwe bomen en beplanting) is een belangrijk aspect in het plan. De bomen krijgen een ruime groeiplaats en ook de beplanting onder de bomen komt er netjes uit te zien. Net zoals in Fase 1 planten we hier een aantal verschillende soorten bomen (diversiteit). De bomen zijn geschikt voor deze woonstraten. De bestaande bomen op het brinkje bij de Luciatoren blijven staan.

Steensel weer 1 dorp update oktober 2021

Fase 1 (Steensel Zuid, omgeving Frans van Nunenstraat)

Uitvoering

Aannemer FPH Ploegmakers is bezig met het laatste deel van de herinrichting in de Korte Kerkstraat. De bestratingswerkzaamheden zullen begin oktober worden afgerond.
In het najaar (begin december) gaat de aannemer de bomen en struiken planten in de wijk. Voor vragen over de uitvoering kunt u nog steeds terecht op het inloopspreekuur van 08.30 tot 10.00 uur op dinsdagochtend in de bouwkeet.

Foto: Korte Kerkstraat in uitvoering

Fase 2 (Steensel Noord, omgeving Steenselse toren)

Plannen gereed
Het ontwerp voor Fase 2 kunt u bekijken via www.eersel.nl/steensel-weer-een-dorp. De aanbestedingsprocedure voor Fase 2 is inmiddels opgestart. We verwachten in december de opdracht te kunnen geven aan de winnende aannemer. Begin 2022 zullen de werkzaamheden door de aannemer worden opgestart.

Regenwater naar de Gender We gaan een verbinding maken tussen het nieuwe regenwaterriool en de Gender. Bij hevige buien kan het overtollige regenwater naar de Gender stromen via deze verbinding. Op onderstaande afbeelding is het tracé (langs Kerkdijkje) van deze verbinding weergegeven.

Tekening: tracé afvoer regenwater naar de Gender

Vervangen bestaand riool Jan Hagelaersweg-Genderdreef

Het riool in de Jan Hagelaersweg tussen de Sinte Lucijweg en de Genderdreef heeft te weinig capaciteit en vormt nu een knelpunt. Daarom gaan we dit stukje riool vervangen voor een groter riool. Deze werkzaamheden nemen we mee in het project Steensel weer één dorp Fase 2.

Tekening: vervangen riool tussen Sinte Lucijweg en de Gendedreef

Groen
Het groen (nieuwe bomen en beplanting) is een belangrijk aspect in het plan. De bomen krijgen een ruime groeiplaats en ook de beplanting onder de bomen komt er netjes uit te zien. Net zoals in Fase 1 planten we hier een aantal verschillende soorten bomen (diversiteit). De bomen zijn geschikt voor deze woonstraten. De bestaande bomen op het brinkje bij de Luciatoren blijven staan.

Steensel weer 1 dorp augustus 2021

Fase 1 (Steensel Zuid, omgeving Frans van Nunenstraat)

Uitvoering

Aannemer FPH Ploegmakers is bezig met de laatste deel van de herinrichting in de Joseph Schulteweg. De aannemer is voor de bouwvakvakantie klaar met de bestrating.
In de Korte Kerkstraat worden de rioleringswerkzaamheden na de bouwvakvakantie opgestart (vanaf 30 augustus).  
In het najaar (vanaf oktober) gaat de aannemer de bomen en struiken planten in de wijk. Voor vragen over de uitvoering kunt u nog steeds terecht op het inloopspreekuur van 08.30 tot 10.00 uur op dinsdagochtend in de bouwkeet.

Foto: Joseph Schulteweg kruisingsput riolering in aanbouw

Fase 2 (Steensel Noord, omgeving Steenselse toren)

Plannen gereed

Het ontwerp voor Fase 2 kunt u bekijken via www.eersel.nl/steensel-weer-een-dorp. Inmiddels zijn de plannen voor Fase 2 uitgewerkt en kunnen we gaan aanbesteden. Het aanbestedingstraject wordt in het najaar van 2021 doorlopen. We verwachten in december de opdracht te kunnen geven aan de winnende aannemer. Begin 2022 zullen de werkzaamheden door de aannemer worden opgestart.

Brink Luciatoren
Op onderstaande afbeelding kunt u het ontwerp zien van het brinkje bij de Luciatoren. De westelijke entree van de toren krijgt een extra accent. Daarnaast komt een bankje om te genieten van de omgeving en door middel van enkele houten speelobjecten kunnen kinderen lekker spelen. 

Tekening: ontwerp nieuwe inrichting brinkje Luciatoren

Groen
Het groen (nieuwe bomen en beplanting) is een belangrijk aspect in het plan. De bomen krijgen een ruime groeiplaats en ook de beplanting onder de bomen komt er netjes uit te zien. Net zoals in Fase 1 planten we hier een aantal verschillende soorten bomen (diversiteit). De bomen zijn geschikt voor deze woonstraten. De bestaande bomen op het brinkje bij de Luciatoren blijven staan.