Dorpsraadpleging over ‘Concept Visieplan Welzijn, Wonen en Zorg Steensel’

maandag 7 maart a.s. van 20.00 tot 21.30 uur in de St. Luciakerk te Steensel
Afgelopen jaar is een grote groep inwoners bezig geweest om alle gedachten over welzijn, wonen en zorg te verzamelen en te bundelen in een gemeenschappelijke visie en missie. Het ontstane visieplan wordt omgezet naar een actieplan voor de komende vijf jaren.
In het ontwikkeltraject waren er met jongeren, verenigingen en organisaties in Steensel klankbordsessies.
De Dorpsraad werkte hierin nauw samen met de Belangenvereniging Senioren Steensel, de Höllekes, huisartspraktijk Steensel, Thuiszorg, Adviesraad Sociaal Domein, KBO Brabant en de gemeente Eersel.
Nu het concept Visieplan klaar is leggen we dit graag voor aan alle dorpsbewoners. In een dorpsraadpleging is er ruimte voor het leveren van commentaar en geven van aanvullingen. Wat wordt ingebracht nemen we graag mee in het definitieve visie- en actieplan.
Wilt u meedenken en uw inbreng hebben? Kom dan maandag 7 maart om 20 uur naar de St. Luciakerk. We kijken uit naar uw komst!
Ter voorbereiding op de avond is het concept visieplan – HIER – in te zien.
Voor de avond zelf wordt er een QR code aangemaakt zodat u het visieplan ter plekke kunt bekijken op uw telefoon of iPad.
Voor de niet gedigitaliseerde deelnemers zullen er een aantal papieren exemplaren van het plan klaarliggen.