Meetnet luchtkwaliteit & geluid Eersel

Meetnet luchtkwaliteit & geluid in Eersel levert eerste resultaten op

Sinds de zomer van 2019 heeft een samenwerkingsverband van de coöperatie AiREAS, de klankbordgroep Eersel Eindhoven Airport en de gemeente Eersel negen meetpunten in de kernen van de gemeente Eersel geïnstalleerd. Op deze locaties wordt de luchtkwaliteit en het geluidsniveau gemeten. Aan het einde van 2019 kwamen hier nog verschillende mobiele meetpunten voor luchtkwaliteit bij. Inmiddels worden de eerste resultaten geanalyseerd.

Inzicht in luchtkwaliteit en geluid

Het meetnet luchtkwaliteit en geluid is gestart om inzicht te krijgen in de blootstelling van onze inwoners aan fijnstof, koolstofdioxide en geluid. Er zijn vele bronnen te onderscheiden van deze stoffen en geluid. Het meetnet richt zich met name op de bronnen luchtvaart (Eindhoven Airport) en mobiliteit (A67 en provinciale wegen). De uitkomsten van het meetnet geven ons vooral inzicht of de metingen overeenkomen met de situatie zoals die volgens de berekeningen is. 

Technische uitdaging

Het meetnet in de gemeente Eersel is een van de eerste in zijn soort. Jean-Paul Close van AiREAS: “Het meten van luchtkwaliteit en geluid vanuit het perspectief van gezondheid van inwoners vraagt om creativiteit in het gebruik van technieken en de analyse van meetgegevens. In Eersel krijgen we dit met een flinke dosis burgerparticipatie voor elkaar. Hét voorbeeld voor een ontwikkeling die later dit jaar in heel Zuidoost-Brabant zijn uitwerking gaat krijgen”.

Oprichting werkgroep analyse

Om de meetgegevens te voorzien van lokale context en duiding is er een werkgroep analyse opgericht. Inwoners met een technische achtergrond (vanuit iedere dorpskern van de gemeente), een onderzoeker van de GGD en de leverancier van de sensoren nemen deel aan deze werkgroep. Voorzitter van de klankbordgroep Eersel Eindhoven Airport & Meten Cees Beemer: “We hebben de afgelopen tijd hard gewerkt om daadwerkelijk iets over de luchtkwaliteit te kunnen zeggen. De eerste analyses laten zien dat er op een aantal plekken door heel lokale bronnen hoge concentraties fijnstof worden waargenomen. Over het algemeen zitten we in de gemeente Eersel tegen de wettelijk toegestane normen aan. Door het enthousiasme van bewoners uit de dorpen van Eersel heeft het project een flinke voortuitgang geboekt”.

Meetgegevens voor iedereen

Wethouder Eric Beex: “Ik geniet ervan om te zien hoe betrokken inwoners zijn bij het meetnet. Van technische vrijwilligers die de meetlocaties hebben geplaatst tot leden van de werkgroep analyse die diep in de meetgegevens duiken en de postbode die met een mobiel meetpunt door het dorp fietst”. Iedereen die geïnteresseerd is in de meetgegevens kan deze binnenkort per dag bekijken via de website van de gemeente Eersel. Aan deze dienstverlening wordt op dit moment de laatste hand gelegd. Vanuit de Dorpsraad Steensel zijn Peter van den Berk en Patrik Bierens leden van de klankbordgroep Eersel Eindhoven Airport. Peter heeft het mobiele kastje om in Steensel te meten. De centrale meetapparatuur hangt bij de ingang van De Höllekes.