Dorpsraad in de Pierenbode februari 2023

Interim-voorzitter

Zolang er geen vaste voorzitter is, zal er per kwartaal gerouleerd worden tussen de leden van de Dorpsraad. Per toerbeurt zullen de leden de functie van interim-voorzitter invullen. Arnold Romeijnders heeft aangegeven het eerste kwartaal deze taak op zich te nemen.  

Communicatieplatform BUURbook

Op 18 januari om 17.00 uur was in gemeenschapshuis de Höllekes de officiële aftrap van het digitale platform BUURbook Steensel!
BUURbook ging helemaal los toen daadwerkelijk een ‘hoge’ waardigheidsbekleder het digitale lintje doorknipte door een bijna koninklijke druk op de rode knop en zo het startschot gaf.
Het platform komt voort uit het Visieplan welzijn, wonen en zorg (maart 2022). Uit de input voor dit visieplan van de Steenselse verenigingen kwam de behoefte aan een gezamenlijke dorpsagenda naar voren. Na realisatie hiervan bleek er behoefte aan veel meer digitale communicatie binnen het dorp. Waarbij ook het maandelijkse dorpsblad de Pierenbode kon worden gedigitaliseerd en geactualiseerd (voorlopig blijft de Pierenbode zeker ook nog in papierenvorm verschijnen). Op basis van een programma van wensen en eisen leidde de keuze tot “BUURbook Steensel”. Dit ging in december jl. online.
Bijzonder is dat BUURbook Steensel met behulp van eigen middelen is gerealiseerd en wordt onderhouden, m.n. door bijdragen van de Steenselse verenigingen, de opbrengst van de Stinselse kerstmarkt en een bijdrage van het Oranje fonds.  Het platform is hierdoor niet alleen VOOR de inwoners maar ook VAN de inwoners. Boven verwachting zijn binnen vier weken al zo’n driehonderd inwoners/verenigingen actief op het platform, dit brengt met zich mee dat er steeds meer interessante informatie wordt gedeeld. Iedereen die betrokken is in of bij Steensel wordt uitgenodigd zich in te schrijven.  Mis niks, meld aan!

Voor het gebruik van BUURbook hierbij nog een paar tips:

  1. Wees niet anoniem op BUURbook, vul je profielgegevens in en plaats een foto. Met een volledig ingevuld profiel kun je als deelnemer ook berichten en reacties plaatsen.
  2. Denk mee en plaats berichten of activiteiten die leuk of interessant zijn om te delen met je dorpsgenoten. En als het even kan zet er dan een foto bij.
  3. Gaat het om een activiteit op een bepaalde datum/tijd maak dan ook meteen een agenda aan. Het bericht verschijnt dan ook in de Buurtagenda.

Er is een projectgroep die de implementatie van het BUURbook Steensel begeleidt. Deze is voor vragen, tips en suggesties te bereiken via buurbooksteensel@outlook.com. 

“Kunstwerk” bij de Mariakapel

Wij krijgen veel vragen en opmerkingen over het “kunstwerk” in de bomen bij de Mariakapel. Veel mensen nemen aanstoot aan het geheel en vinden de plek nabij de kapel slecht gekozen. De Dorpsraad heeft al diverse malen contact hierover gehad met de gemeente en de stichting kunstroute ‘Het groene lint’.
Het kunstwerk blijkt onderdeel te zijn van de fietsroute ‘De Gloeiige’ uitgezet door Visit Eersel. Wij hebben contact opgenomen met Visit Eersel, maar tot nu nog geen reactie mogen ontvangen. Wordt vervolgd.