Dorpsraad in de Pierenbode juli 2022

Openbare dorpsraadvergaderingen

In het najaar zijn er twee openbare dorpsraadvergadering. U wordt van harte uitgenodigd om bij deze vergaderingen aanwezig te zijn:

  • Maandag 10 oktober 2022: Steensel weer één dorp en Beekdal De Run
  • Maandag 28 november 2022: Hart van Steensel (herbestemming van het kerkgebouw) en beleidsplan Buitengebied.

De openbare dorpsraadvergaderingen beginnen om 20.00 uur in Gemeenschapshuis De Höllekes.

Hart van Steensel

Zowel het parochiebestuur Samen Willibrordus als de gemeente hebben aangegeven dat het pastoriepark is verkocht aan de gemeente. Naast het kerkgebouw en de parkeervakken aan de Sint-Lucijweg heeft de gemeente nu ook het park in bezit gekregen. Wat de exacte plannen zijn voor het park is nog niet duidelijk. De gemeente heeft echter al diverse keren aangegeven erg gecharmeerd te zijn van het huidige initiatief van de Steenselse bevolking en stimuleert groenontwikkeling in de diverse kernen. Wij verwachten dan ook dat het park meegenomen wordt in de plannen rondom de ontwikkeling van het kerkgebouw en het nieuwe dorpsplein. Dank aan de vrijwilligers die het park geweldig goed onderhouden en Steensel een mooie ontmoetingsplek hebben gegeven. Eveneens dank aan het Stinsels Archief en werkgroep Rondom de Toren. Mede door hun standvastigheid en doorzettingsvermogen zijn we een mooi parkje rijker. Oorspronkelijk was het de bedoeling van het parochiebestuur om hier enkele woningen te bouwen, maar dan is dit park toch een veel betere bestemming. Zeker nu we op andere locaties goede mogelijkheden krijgen om te bouwen.

Ondertussen zijn er diverse werkgroepen actief om het kerkgebouw te verbouwen en opnieuw in te richten. Ook is er een werkgroep bezig met het uitwerken van nieuwe activiteiten wanneer het gemeenschapshuis verplaatst wordt naar het kerkgebouw. Naast de werkgroepen voor ‘Steensel weer één dorp’ is er ook een aparte werkgroep die zich bezighoudt met de inrichting van het nieuwe dorpsplein voor het kerkgebouw. Dit plein zal een heel stuk grote worden dan het huidige kerkplein. Het plein wordt namelijk aan de zijkant van het kerkgebouw (nu nog Kerkdreef) uitgebreid. Ook aan de voorzijde zal het plein verder uitgebreid worden tot aan de pastorietuin. Al met al een echt “nieuw hart voor Steensel”.

Communicatieplatform

De Dorpsraad is volop bezig met het ontwikkelen van een nieuw digitaal communicatieplatform voor heel Steensel. Hierbij worden ook alle verenigingen van Steensel betrokken. Het doel is om tot een gezamenlijk platform te komen waar alle verenigingen en inwoners van Steensel eenvoudig op aan kunnen sluiten. We hebben inmiddels de dorpsagenda verder verbeterd en zijn nu bezig met het opzetten van een digitaal platform voor een klussendienst.

Inmiddels zijn we ook aan het rondkijken welke platformen er reeds in de markt gezet zijn. We hebben al contact met enkele dorpsraden en gemeenten die zo’n platform in gebruik hebben. Hier zitten een tweetal goede systemen bij die we de komende maanden verder willen gaan onderzoeken, samen met de Steenselse verenigingen en stichtingen. Vanzelfsprekend blijven we ook nog steeds communiceren via papier zoals de Pierenbode.

Website

Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com of aan één van de leden van de Dorpsraad.