Dorpsraad in de Pierenbode januari 2023

Fietspad Stevert

Op de drukbezochte openbare dorpsraadvergadering van 28 november jl. heeft de gemeente Eersel het ontwerp getoond van het fietspad van Steensel naar Riethoven. Dit ontwerp is inmiddels ook besproken met de klankbordgroep van De Stevert. Naar aanleiding van de gesprekken met de klankbordgroep zijn er in het ontwerp snelheidsremmende maatregelen meegenomen op de Stevert om de veiligheid te verbeteren.

In 2023 doorloopt de gemeente de ruimtelijke procedures en gaat ze de benodigde gronden aankopen. Het streven is om eind 2023-begin 2024 te starten met de aanleg. De tekeningen van het ontwerp zijn te vinden via: https://www.eersel.nl/fietspad-steensel-walik.

Communicatieplatform BUURbook

Vele dorpsgenoten hebben zich al aangesloten op het communicatieplatform BUURbook. We hopen dat het aantal de komende weken nog blijft groeien.
We verwachten dat er interessante berichten geplaatst worden.
Tip: Als je een bericht plaatst van een activiteit kun je direct een agenda aanmaken en komt het in de Buurtagenda.

BUURbook was ook het goede doel van ‘Stinsel in Kerstsfeer’. Dit heeft een heel mooi bedrag opgeleverd. Samen met de geldelijke ondersteuning die we hebben gekregen van diverse Steenselse verenigingen hebben we nu een stand bereikt van € 1.742,66 en hiermee zijn we in staat om BUURbook zelf te financieren. Dat is een hele mooie prestatie waar we in Steensel erg trots op mogen zijn.
Dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd om dit te realiseren!

Steensel weer één dorp

Op donderdag 15 december 2022 is Fase 2 van het project ‘Steensel weer één dorp’ door de aannemer opgeleverd. Wethouder Steven Kraaijeveld heeft samen met enkele leden van de Dorpsraad en de klankbordgroep van de buurt, de straten weer officieel geopend. De komende weken zullen de bomen en beplanting nog aangebracht worden. Op het brinkje aan de voet van de Luciatoren komt nog een speeltoestel.

Predicaat Bewijs van Verdienste

De Dorpsraad wil Gonnie Wouters van harte feliciteren met het Predicaat Bewijs van Verdienste. Ze ontving dit uit handen van burgemeester Wim Wouters tijdens ‘Stinsel in Kerssfeer’. Wij bedanken Gonnie voor haar inzet voor het Gemeenschapshuis de Höllekes en haar rol als welkomstambassadeur van Steensel. Gonnie heet alle nieuwe inwoners van harte welkom met een mooi welkomstpakket namens Steensel. Door haar enthousiasme voelen nieuwe inwoners zich al heel snel thuis. Van harte gefeliciteerd met deze mooie onderscheiding.