Hart van Steensel oktober 2020

Mooi om te zien dat al een aantal mensen zich aangemeld hebben voor de twee werkgroepen van het nieuwe project ‘Hart van Steensel’. Dit project is bedoeld om te onderzoeken of de dorpskern van Steensel verplaatst kan worden naar het gebied rondom de Luciatoren en de kerk. Het kerkplein kan na de renovatie van de Eindhovenseweg gaan dienen als mogelijk dorpsplein. Na vele decennia kan dan eindelijk de tweedeling ongedaan gemaakt worden, die veroorzaakt is door de aanleg van de Eindhovenseweg in de jaren ’60.

Het “Hart van Steensel”-project is een samenwerkingsverband tussen Stichting Gemeenschapshuis De Höllekes, Rondom de Toren en de Dorpsraad. In dit project wordt eveneens onderzocht wat de mogelijke alternatieven zijn voor de herbestemming van het kerkgebouw. Bij de samenstelling van de werkgroepen streven we er naar om een goede afspiegeling te hebben van onze samenleving en dat alle leeftijdsgroepen goed vertegenwoordigd zijn. Op dit moment zijn we nog op zoek naar een tweetal deelnemers voor de werkgroep ‘Wonen en welzijn’ in de leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar. Deze werkgroep gaat onderzoeken welke behoeften er zijn met betrekking tot woningbouw. Zeker voor inwoners uit deze leeftijdsgroep een erg belangrijk onderwerp. Heb je interesse meld je dan aan via het mailadres van de Dorpsraad: dorpsraadsteensel@outlook.com.