Steensel weer 1 dorp update januari 2021

Fase 1 (Steensel Zuid, omgeving Frans van Nunenstraat)

Aannemer

De aanbestedingsprocedure is achter de rug. Aannemer FPH Ploegmakers uit Vinkel is geselecteerd om de werkzaamheden voor Fase 1 uit te voeren. De werkzaamheden worden in januari opgestart.

De “1e schop in de grond” willen we een officieel tintje geven met een symbolische handeling door wethouder Steven Kraaijeveld en een aantal leden van de Dorpsraad. Dit zal in januari zijn. Zodra hier meer over bekend is laten we dat  weten.

Planning

Samen met de aannemer maken we een planning voor het werk zodat iedereen kan zien in welke periode de aannemer bezig is nabij uw woning. Deze planning delen we met de bewoners en wordt ook op de website gezet.

Afkoppelen

Het bestaande riool wordt vervangen en een extra infiltratieriool wordt aangelegd om het regenwater op te vangen. We gaan de regenpijp aan de voorkant van uw woning afkoppelen en aansluiten op dit infiltratieriool. Ook komt er een mogelijkheid om een infiltratievoorziening voor regenwater op uw eigen perceel aan te brengen. Na het aanbrengen is het onderhoud voor de bewoner. De aannemer legt de vraag aan u voor of u dit wenst of niet.

De plannen voor Fase 1 zijn te vinden op www.eersel.nl/steenselweereendorp.

Kabels en leidingen

Tegelijkertijd worden ook de noodzakelijke werkzaamheden aan kabels en leidingen verricht. Deze worden vervangen of verlegd. Als deze werkzaamheden gevolgen voor u heeft dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht. 

Fase 2 (Steensel Noord, omgeving Steenselse toren)

Storymap

Inmiddels hebben alle bewoners van Fase 2 een uitnodiging gehad om mee te denken over de inrichting van hun straat. Adviesbureau Ducot heeft een website ingericht en via een “Storymap” worden wensen uit de wijk opgehaald. Met werkgroepjes gaan we verder aan de slag. Als het mogelijk is houden we in het voorjaar van 2021 alsnog één of meer bewonersavonden.

Voor een deel nemen we de gemaakte keuzes in Fase 1 over in Fase 2. De kern van Steensel moet immers één uitstraling gaan krijgen.

Planning

Samen met de bewoners willen we de plannen rond de zomer van 2021 definitief gereed hebben. In het najaar kunnen we dan gaan aanbesteden, zodat in het voorjaar van 2022 de eerste schop in de grond kan.

Bodemonderzoek

Inmiddels is het bodemonderzoek uitgevoerd en zijn er hoogtemetingen gedaan. Uit het bodemonderzoek is gebleken dat geen verontreinigingen zijn aangetroffen in de ondergrond. Dit betekent dat we gewoon kunnen gaan graven zonder dat er rekening gehouden hoeft te worden met verontreinigde grond.