Dorpsraad in de Pierenbode januari 2021

Corona

We zijn weer helemaal terug bij af. De lockdown waar we momenteel in zitten is zelfs nog zwaarder dan in het voorjaar. Niet alleen zijn alle versoepelingen weer teruggedraaid, inmiddels zijn ook de niet-essentiële winkels gesloten. Tijdens de feestdagen mogen we maar een beperkt aantal gasten ontvangen. Het zijn zware tijden en deze periode gaat nog zeker tot en met half januari duren. De eerste vaccins worden wel uitgeleverd, maar voordat het grootste deel van de bevolking gevaccineerd is, zal nog wel een tijd duren.

Net in deze periode is het belangrijk dat we er voor elkaar zijn. Dit geldt niet alleen voor de ouderen onder ons, maar ook voor de jongeren. De scholen zijn wederom gesloten en de mogelijkheden om te gaan sporten zijn erg beperkt. Laten we wat meer naar elkaar omkijken. Informeer eens een keer extra hoe het met de buren gaat. Maak eens tijd voor een opbeurend praatje, daar wordt je zelf vaak ook beter van. Alleen samen komen we deze periode door, ook al is het nu flink op de tanden bijten. We wisten in het voorjaar dat we gingen beginnen aan een marathon. Nu zitten we in de fase dat het pijn doet, maar de finish is wel in zicht. Maak er ondanks de omstandigheden mooie feestdagen van en geniet van elkaar op gepaste afstand. Koester de kleine en mooie dingen in het leven. Hou vol.

Steensel weer één dorp

In deze Pierenbode staat een uitgebreide nieuwsbrief van de gemeente over dit project.

Wildcrossen

Op 24 november heeft de gemeenteraad ingestemd met het beleidsplan gemeentelijke bos- en natuurterreinen. Daarmee hebben ze ook ingestemd dat er vanaf 1-1-2021 € 15.000,- beschikbaar komt om poortjes etc. te plaatsen tegen crossers. De gemeenteraad heeft eveneens een motie aangenomen dat zij in de eerste helft van 2021 een plan van aanpak wil zien hoe de gemeente het probleem van de crossers gaat aanpakken. In zo’n plan van aanpak kan dan worden ingegaan op het uit de openbaarheid halen van bepaalde zandwegen (waardoor ze beter kunnen worden afgesloten), maar bijvoorbeeld ook op de vraag of de huidige handhavingscapaciteit wel voldoende is. In de media valt te lezen dat ook andere gemeenten hier volop mee bezig zijn. De verschillende partijen (BOA’s, Staatsbosbeheer, gemeenten) gaan beter samenwerken om te kunnen gaan handhaven. Mocht je dus zelf een frequent wildcrosser zijn in de bossen, wellicht wordt het tijd om een andere hobby te kiezen. De boetes die genoemd worden, zijn niet mals.

Eindhoven Airport

Pieter van Geel heeft een aanvullend advies uitgebracht naar aanleiding van de proefcasus Eindhoven Airport. Tijdens de proefcasus heeft hij aangegeven dat Eindhoven Airport 30% geluid moet reduceren vóór 2030. De minister heeft gevraagd om deze reductie te herzien aangezien de luchtvaartsector zo zwaar getroffen is door de coronacrisis. Pieter van Geel heeft in zijn advies echter aangegeven dat de geluidsreductie gehandhaafd dient te blijven. De maatschappijen die vliegen op Eindhoven zijn al volop bezig om de vliegtuigen te vervangen door stillere toestellen.

Hondenpoep

De Dorpsraad krijgt de laatste tijd veel klachten binnen over hondenpoep in de Zandstraat. De uitwerpselen worden wel in zakjes gedaan, maar vervolgens worden de zakjes niet weggegooid in de daarvoor bestemde prullenbakken. Vaak is het de bedoeling om het zakje op de terugweg weg te gooien, maar dan wordt het vaak vergeten. De zakjes blijven vervolgens in de Zandstraat liggen. We willen iedereen attenderen om hier alert op te zijn en de overlast voor anderen tot een minimum te beperken.

Website

Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com of aan één van de leden van de Dorpsraad.