Dorpsraad in de Pierenbode februari 2021

Corona

We snakken met zijn alle naar het einde van het coronatijdperk, maar het venijn zit toch echt in de staart. In Nederland zijn de eerste zorgmedewerkers gevaccineerd, maar het duurt nog maanden voordat iedereen een prik heeft kunnen halen. De besmettelijkheid van de Britse mutatie zorgt er ook hier voor dat de aantallen coronagevallen maar mondjesmaat dalen. We zullen met zijn allen nog een tijd vol moeten houden, hoe moeilijk we dat ook vinden.

Gelukkig voor ons wonen wij in een fantastisch dorp en hebben we ondanks de vele beperkingen nog volop mogelijkheden om lekker in de natuur te wandelen en te sporten. Mooi is het ook te zien hoe veerkrachtig ons dorp is en hoeveel er WEL georganiseerd wordt. De creativiteit en flexibiliteit is geweldig om te ervaren. In de kerstperiode hebben we al kunnen genieten van de vele tuinversieringen en in de bossen is een reflector wandeltocht uitgezet. Ook onze schooljeugd laat zich niet onbetuigd en heeft vele kerstkaarten en tekeningen gemaakt voor dorpsbewoners die een extra steuntje in de rug nodig hebben.

Vanzelfsprekend kan carnaval dit jaar niet doorgaan, maar ook dan staan er weer mensen op om het feest alternatief te gaan vieren. Er wordt een pubquiz georganiseerd en ook de optocht zal via een miniatuurversie gewoon doorgaan.

Dezelfde doortastendheid zien wij ook bij verenigingen en stichtingen. Ondanks dat we liever bij elkaar willen komen, gaan de vergaderingen moeiteloos online door. Onze verenigingen zorgen er ook voor dat de jeugd nog steeds kan sporten en onze dansvereniging Sidanza schakelt zonder moeite over op het geven van online lessen voor alle leden. Ook de afspraken met de gemeente lopen zoveel mogelijk door. Het levert in Eersel weleens verbaasde reacties op, dat we in Steensel het tempo er zo stevig inhouden. In de andere kernen zien zij dat veel minder terug.

Het is een compliment aan ons allen, dat we ondanks de moeilijke omstandigheden zoveel mogelijk de zaken gewoon door laten gaan en zelfs in staat zijn om nieuwe activiteiten te organiseren. Daar mogen we onszelf best een schouderklopje voor geven. Hou vol en blijf vooral gezond met zijn allen.

Steensel weer één dorp

De officiële aftrap van fase 1 van het project is een feit. Verder zijn de werkgroepen in Steensel-Noord volop bezig met online sessies voor het ontwerp in fase 2. Blijf goed op de hoogte van de ontwikkelingen van het project ‘Steensel weer één dorp’ en abonneer u op de nieuwsbrief. Aanmelden kan op de site van de gemeente: www.eersel.nl/steenselweereendorp.

Eindhoven Airport

De dorpsraad Steensel is samen met de overige kernen van de gemeente vertegenwoordigd in het LEO-overleg onder de noemer ‘Dorpen Zuid’. LEO staat voor Luchthaven Eindhoven overleg. Dit overleg wordt momenteel voorgezeten door Pieter van Geel. Zowel Steensel als Eersel heeft aangegeven dat de overlast de laatste jaren is toegenomen, omdat de vliegtuigen teveel afwijken van de voorgestelde vliegroute. In het LEO-overleg is aangegeven om dit verder te gaan onderzoeken.

Inmiddels zijn de eerste resultaten bekend en dit onderzoek bevestigt onze ervaringen. Vooral Transavia en WizzAir wijken significant af van de route en vliegen daardoor meer dan gemiddeld over de dorpskernen. Dit is opvallend omdat Transavia dit voorheen niet deed. Er zullen nu vervolgafspraken plaatsvinden met Transavia om de oorzaken te achterhalen en vooral te kijken naar mogelijke oplossingen.

Ook hebben we aangegeven dat de klachtenprocedure voor het vliegverkeer achterhaald is. Dit is erg bureaucratisch en weinig gebruiksvriendelijk. Naast de absolute meetgegevens over geluidsoverlast en fijnstof, lijkt het ons zinvol om te weten wat de ervaringen zijn van de inwoners. Zijn er maatschappijen die meer overlast veroorzaken dan anderen? Ervaren omwonenden de overlast op bepaalde tijdstippen meer dan anders? De GGD wil hiervoor een systeem opzetten, maar vooralsnog heeft de GGD haar handen vol aan het bestrijden van het coronavirus. Wordt vervolgd, de werkgroep ‘Dorpen Zuid’ zorgt ervoor dat beide onderwerpen op de agenda blijven staan en aandacht blijven houden.

Website

Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com of aan één van de leden van de Dorpsraad.