Meetnet Eersel update februari 2021

Meetnet Eersel

Meetnet Eersel is een project van gemeente Eersel in samenwerking met haar inwoners, coöperatie AiREAS, gezondheidsdienst GGD en technologieleveranciers Intemo en Civity. Op locaties in de verschillende kernen van gemeente Eersel zijn sensoren (meetkasten) gehangen om doorlopend mogelijke geluidsdruk en de hoeveelheid fijnstof en CO2 in de lucht te meten. Deze sensoren moeten inzicht geven in mogelijke belasting op de woonomgeving door vliegverkeer van Eindhoven Airport en drukke verkeersaders, zoals de doorgaande wegen en de A67. De invloed van de intensieve veehouderij wordt meegenomen in een later onderzoek in het kader van het Regionaal Meetnet lucht & geluid Zuidoost-Brabant.

De gegevens die voor Meetnet Eersel worden verzameld over de luchtkwaliteit en geluidbelasting, zijn beschikbaar in een online dashboard op www.eersel.nl/meetnet. Hierin zijn de fijnstof- en geluidsmetingen van de negen meetpunten in gemeente Eersel te zien, evenals de gegevens die met de verschillende ‘snuffelfietsen’ worden verzameld. Om de kwaliteit van de verkregen gegevens te vergroten, wordt de data binnenkort gekalibreerd met de gegevens van Regionaal Meetnet lucht & geluid Zuidoost-Brabant. Om een completer en nauwkeuriger beeld te hebben, worden de gegevens gekoppeld aan actuele weersomstandigheden en wordt er verkend wat de meetgegevens aangeven over mogelijke gezondheidsaspecten.

Vervanging meetkasten Meetnet Eersel

Leverancier Intemo heeft de meetkasten vervangen, die in het kader van Meetnet Eersel doorlopend de luchtkwaliteit en geluidshinder meten op negen verschillende plekken in de gemeente Eersel. Er is geconstateerd dat er door sommige meetkasten steeds opvallende waarden geregistreerd werden (zeer hoog of zeer laag) of dat een waarde ontbrak. Waarschijnlijk omdat de signaalsterkte niet toereikend was. Om ervan zeker te kunnen zijn dat de waarden kloppen, zijn er naast de oude kasten nieuwe meetkasten opgehangen. Deze hebben twee nieuwe sensoren en een betere communicatie unit.  Hierbij is verzekerd dat ze een betrouwbaarder beeld geven van de luchtkwaliteit en mogelijke geluidsbelasting in de omgeving. De Werkgroep Analyse van Meetnet Eersel zal nauwlettend gaan volgen wat de resultaten zijn, door de waarden van de bestaande sensoren te vergelijken met die van de nieuwe sensoren. Uiteraard zullen de betrouwbare meetgegevens van de bestaande sensoren bewaard blijven voor nadere analyse. Ook is besloten om de ‘snuffelfietsen’, die fijnstof meten (PM 2,5 en PM 10), nog een jaar langer te gebruiken. De resultaten van de bestaande en nieuwe meting worden besproken met de Klankbordgroep van Meetnet Eersel.

Meetnet Steensel

In Steensel hangt de meetapparatuur bij de ingang van Gemeenschapshuis De Höllekes. De snuffelfiets is in handen van onze postbode Jan, zodat vrijwel dagelijks de luchtkwaliteit in alle Steenselse straten wordt gemeten.

De eerste resultaten van de vervanging van de sensoren geven al een significant verschil weer. Hieronder de metingen van het fijnstof PM2,5. Links staat de oude meting die aangeeft dat er alleen begin februari een overschrijding is geweest. Rechts wordt dezelfde periode afgebeeld maar dan gemeten met de nieuwe sensoren. Daarbij is duidelijk te zien dat er op veel meer dagen een overschrijding van de wettelijke norm plaats vindt. Het is niet eenvoudig om hier direct een oorzaak aan te koppelen. Vaak is het een combinatie van factoren zoals: weer, windrichting (bijv. vanuit Ruhrgebied of Rotterdam), vlieg- en wegverkeer. Vergeet hierbij ook niet lokale factoren zoals het stoken van haardkachels. Het is in ieder geval wel duidelijk dat de luchtkwaliteit in de Kempen nog verbeterd kan worden.

Het meetnet is voor iedereen toegankelijk, dus kijk vooral eens naar de twee dashboards op de site www.eersel.nl/meetnet. Je kunt daar zelf de meetgegevens van Steensel selecteren en vergelijken met de andere locaties in de gemeente Eersel.