Dorpsraad in de Pierenbode maart 2021

Corona

De basisschool is inmiddels weer open, maar verder zitten we nog volop in een lockdown. We hebben zelfs een avondklok en het vooruitzicht op een snelle vaccinatie van alle Nederlanders lijkt er ook niet beter op te worden. Het is een crisis van ongekende omvang. Ook op economisch vlak kent Nederland een enorme krimp. Hoewel Nederland beter presteert dan menig ander land in Europa, is de pijn op vele fronten voelbaar.

Ook op het mentale vlak wordt het steeds zwaarder. We hebben nu bijna een jaar te maken met vergaande beperkingen in ons sociale leven. Wellicht moeten we onszelf nog gelukkig prijzen, dat we volop buiten kunnen zijn en niet opgesloten zitten in een appartementje in de stad. Het blijft belangrijk dat we er voor elkaar zijn. Biedt een luisterend oor en maak wat tijd vrij voor een praatje tijdens het dagelijkse wandelrondje. Help elkaar vooruit als het even tegen zit en biedt zelf je hulp aan in plaats van te wachten op een hulpvraag. Het zit hem vaak in de kleine zaken zoals een brief posten, boodschappen doen, een afspraak maken voor een vaccinatie, sneeuw ruimen e.d.

Iedere keer doet het weer pijn wanneer er evenementen niet door kunnen gaan zoals recentelijk het carnaval. Het is wel geweldig om te zien dat er altijd weer een alternatief in Steensel bedacht wordt. Gaat de optocht niet door dan organiseren we een online Pieretocht. Is er geen feestje op zaterdagavond dan zijn er wel weer vrijwilligers die een carnavals pubkwis in elkaar zetten.

Het lijkt bijna vanzelfsprekend dat we in Steensel zo snel schakelen en alternatieven bedenken. Voor ons zijn dat zaken die we als heel gewoon ervaren, maar binnen de gemeente Eersel wordt Steensel toch echt wel als de positieve uitzondering gezien. De veerkracht en doortastendheid van de Steenselse samenleving is enorm. Blijf volhouden en blijf gezond. Samen gaan we hier sterker uitkomen.

Steensel weer één dorp

In deze Pierenbode wordt de nieuwsbrief van de gemeente Eersel gepubliceerd. Je kunt deze nieuwsbrief al eerder ontvangen door jezelf te abonneren. Aanmelden kan op de site van de gemeente: www.eersel.nl/steenselweereendorp.

Bloedprikken

De Dorpsraad heeft zich samen met Seniorenbelang en Gemeenschapshuis De Höllekes hard gemaakt om het bloedprikken weer naar Steensel terug te halen. In deze Pierenbode staat hierover aanvullende informatie. We willen iedereen vragen om van deze faciliteit gebruik te maken. De proef duurt vier maanden. Het is van belang dat zoveel mogelijk mensen van deze mogelijkheid gebruik gaan maken. De kans is dan groter dat het bloedprikken definitief voor Steensel behouden blijft.

Hondenpoep

Naar aanleiding van de vele meldingen over de zakjes hondenpoep in de Zandstraat heeft de gemeente Eersel besloten om één van de twee vuilnisbakken in de buurt van de Van Kriekenbeeckhof (die niet veel gebruikt wordt) te verplaatsen naar de Zandstraat. De gemeente heeft inmiddels de afvalbak verplaatst naar de Zandstraat. We hopen dan ook dat hondenbezitters hier gebruik van gaan maken en dat de overlast tot een minimum beperkt blijft.

Website

Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com of aan één van de leden van de Dorpsraad.