Steensel weer 1 dorp update maart 2021

1e schop in de grond

Op donderdag 14 januari zijn we symbolisch gestart met de werkzaamheden door een  “1e schop in de grond” met wethouder Steven Kraaijeveld en Marc Keeris en Hein van Hout van Dorpsraad Steensel. Vanwege corona hebben we dit helaas niet grootser kunnen vieren.

Uitvoering en Fasering

Van de aannemer FPH Ploegmakers heeft u een brief ontvangen met informatie over de uitvoering en contactgegevens van de uitvoerder Joey van den Berk. Voor vragen kunt u contact opnemen met de uitvoerder. Ook is er voor de inwoners een inloopmogelijkheid in de keet van de aannemer. Het inloopmoment is elke dinsdag van 8.30-10.00 uur.
De werkzaamheden van de aannemer zijn begonnen op het kruispunt Frans van Nunenstraat en de Joseph Schulteweg. Vanuit dit punt werken we richting de Korte Kerkstraat. De fasering van het werk ziet er als volgt uit:

Kabels en leidingen

Tegelijkertijd worden ook de noodzakelijke werkzaamheden aan kabels en leidingen verricht door de firma Hurkmans. Sommige kabels of leidingen worden vervangen of verlegd. Als deze werkzaamheden gevolgen voor u heeft dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht. 

Fase 2 (Steensel Noord, omgeving Steenselse toren)

Klankbordgroep

Inmiddels hebben we van de bewoners van Fase 2 veel reacties ontvangen via de uitgezette enquête in december 2020. Adviesbureau Ducot gaat de informatie interpreteren en bundelen. Een aantal inwoners hebben zich opgegeven voor de klankbordgroep. Op 12 januari is de 1e sessie gehouden met de klankbordgroep. De eerste schetsen staan inmiddels op papier en deze bespreken we samen tijdens de 2e sessie op 8 februari.

Voorlopig ontwerp

Voor een deel nemen we de gemaakte keuzes in Fase 1 over in Fase 2. De kern van Steensel moet immers één uitstraling gaan krijgen. Samen met de klankbordgroep gaan we een voorlopig ontwerp maken. Zodra we een voorlopig ontwerp hebben, delen we deze met de inwoners.
Als het mogelijk is houden we in het voorjaar van 2021 alsnog een inloopavond. Als dit door corona niet mogelijk is, blijven we digitaal samenwerken.

Planning

Samen met de bewoners en klankbordgroep willen we de plannen rond de zomer van 2021 definitief gereed hebben. In het najaar kunnen we dan gaan aanbesteden, zodat in het voorjaar van 2022 de eerste schop de grond in kan.